kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com
 

text

Календар

30 юни 2022, четвъртък

* Събор на св. славни и всехвални 12 апостоли

(Тип. с. 354, т. 4)

Мисъл на деня

Кондак, глас 2

Твърдите и боговдъхновени проповедници,
върховните изсред Твоите апостоли си приел, Господи,
в наслаждение на Твоите блага и покой,
защото техните болести и смърт си приел повече от всяко всеплодие,
Единствен Позднаващ сърцата.