kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

Манастир "Св. Николай" с. Калугерово

Posted in Църкви.


kalugerovoВърху десния бряг на р. Тополница зад крепостни стени е построен манастирът - предполага се през през XIII
в. На 2 км. от манастира е създадено селото Калугерово.

Крепостта е предназначена да охранява  изхода на р. Тополница (пролома). На връх Илинден през 1419 г. зад стените на манастира намират закрила жителите на близките села, когато пълководецът Муса Кеседжия - Яя паша ги опустошил. През XV в. била построена църква, полупотънала в земята. Възродило се селото и занаятите. Манастирът е нападан няколко пъти от кърджалии - в края на XVIII в. и началото на XIX в. Запазени са каменни плочи с имената на мъченици (Хаджи Никола, Хаджи Стойо от Панагюрище - 3.4.1826 г.). Тук се е укривал с четата си Бейко войвода, роден в селото. Захари Стоянов описва интересни случаи в своите "Записки по българските въстания". През 1843 г. тук Татар-Пазарджишкият еснаф е победил в битка турците. Тогава манастирът е бил здание на 2 ката с 50-70 стаи. През 1871 г. (юли) идва Васил Левски. Основава революционен комитет в състав: Иван и Никола Ръжанкови, йеромонах Кирил Слепов, Теофил Бейков - учител. В 1818 г. е създадено килийно училище в манастира. Манастирът е средище и на Априлското въстание. Днес  в манастира е възобновен духовния живот