kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

Велик покаен канон на свети Андрей Критски - цял

Posted in Поучения.

sv.Andrei KritskiПeсен първа

Ирмос

Помощник, Покровител мой биде ми за спасение:
Той моят Бог е - и ще Го прославя с песнопение.
И на отците ми е Бог - ще го превъзнеса,
защото се прослави със несметни чудеса.

Отде да започна да плача над своя живот окаянен,
над своите греховни дела, о пресладки Иисусе Христе?
Какво ли начало да сложа на моето скръбно ридание? -
О, Премилосърдни, прости ми Ти моите безброй грехове.

Ела, пренещастна ти, душо, с плътта си от грях овладяна -
и в изповед чиста, сърдечна до Бога се ти възвиси.
От грешен живот откажи се - и цялата в сълзи обляна,
пречиста, покаяна жертва на Господа ти принеси.

По първия грях на Адама увлечен във тъмна съблазън,
видях се разголен пред Бога - и чужд за блажения рай.
В престъпност се виждам затънал - и тръпна и чезна в боязън.
Далеч съм от вечното царство - грехът ме измъчва безкрай.