kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

Велик покаен канон на свети Андрей Критски - СРЯДА

Posted in Поучения.

sv.Andrei

 

 

ВЕЛИК ПОКАЕН КАНОН

НА СВ. АНДРЕЙ КРИТСКИ

С Р Я Д А

 

 

Пeсен първа

Ирмос

Помощник, Покровител мой биде ми за спасение:
Той моят Бог е - и ще Го прославя с песнопение.
И на отците ми е Бог - ще го превъзнеса,
защото се прослави със несметни чудеса.
Припев: Помилвай ме, Боже, помилвай ме!

Лежа аз пред твоите двери - с молитва гореща, сърдечна:
- Спасителю, Ти не отблъсквай раба си поне в старини.
Не ме запокитвай във ада, и Своята милост всевечна
върху греховете излей ми - във края на моите дни.

В ръцете на разбойници паднах, със своите помисли грешни.
И те най-жестоко покриха телото ми с рани безчет.
Но ето ме, свлечен, Иисусе, във Твоите нозе безутешен:
- Христе, изцери с милостта Си сина Свой разблуден и клет.

Свещеникът мина край мене, погледна ме с взор безучастен,
мина и левитът - и в него не трепна сърцето от жал.
Единствен, Иисусе, Ти, Който чрез Майката Дева проблясна,
склони се над мен, изцери ме и щедро с любов ме обля.

От млади години неспирно пристъпвам аз и пренебрегвам
свещените Твои завети, Христе. И преминах така
живота си тук в униние. Но днес със молба аз Те следвам:
- Простри, в старостта ми, Ти Свойта спасителна крепка ръка.

Спасителю, Свойто богатство в безпътен живот аз разсипах.
От подвизи благочестиви изпразнен е моят съсъд.
Със гладна душа съм и жадно към Теб не преставам да викам:
- Побързай, помилвай сина Си преди да премина отвъд.

На преподобната Мария Египетска

Преподобна майко Марийо, моли Бога за нас.
Дай ми от дарената ти свише светозарна благодат на Бога -
та да пръсна мрачната тревога
от страстта, която в мене диша.
И с възторг да мога да възпея
твоя жизнен подвиг чудодеен.

Троичен

Слава на Отца, и Сина, и на Светия Дух.
Предвечна Троице, Която в преклонение
ний славим във едно Божествено лице, -
снеми Ти, милостна, греховното ми бреме,
прати умилни сълзи в моето сърце.

Богородичен

И сега, и всякога, и във вечни векове. Амин.
Богородице, чиста надеждо, ходатайко свята
на всички, които те с песни възпяват, снеми
Ти греховното бреме, що с тяжест ломи ми снагата.
И, о милосърдна, прати ми умилни сълзи!

Песен втора

Ирмос

Вижте: Аз Бог съм всемогъщ, Който в пустинята, отдавна,
за Своя народ, като дъжд, изпратих от небето манна;
отключих твърдата скала, гръдта й извор чист да стане,
и жаждата да утоля на Своите чеда избрани.

Доброто, Твоя образ чист, що Ти вложи в начало в мене,
погубих аз - сега съм гол, срамувам се, сърце ми стене.

Спасителю, като Давид, чрез блуд паднах на грях в ярема,
но Ти със моите сълзи умий душа ми осквернена.

Ни покаяние, ни сълзи, нито пък умиление имам,
но Ти, Спасителю, си Бог - и моля: тях Ти изпрати ми.

Недей затваря Ти вратите Свои, Господи, пред мене:
пусни разкаяника Си - през тях да вляза с опрощение.

Човеколюбче, Който искаш да бъдем всичките спасени,
сърдечното ми покаяние съзри - и призови и мене.

Душата ми въздиша - чуй. И приеми ми Ти сълзите.
Разкаян грешник съм аз; Ти - безкрайно благият Спасител.

- Послушайте, вижте: Аз Бог съм! - Вникни в тези думи, о душо,
защото Господ ги изрича. И скъсай с предишния грях.
И бой се, кат Нему подсъдна: готова присъда да слушаш,
че Той Съдия е и Бог е, яви се пред Него със страх.

Кому ли приличаш, о душо, окаяна и многогрешна?
На Каин - убиеца първи, а също тъй и на Ламех.
Телото си си вкаменила - със злото в коварната среща.
Със злите стремежи ума си уби ти, потъна във грях.

Макар ти, о душо, за всички от древното време да знаеш,
ти пак ни Еноса последва, ни пример от Сита пък взе.
Ти не заприлича на Ноя, нито на Енох, и нехаеш
живота си в правда да минеш със чисти и святи нозе.

На Божия гняв ти отвори източника, душо, самичка.
И във дълбините бездънни на тоз извор ти потопи:
плътта си, делата, живота, което си имала - всичко.
Навън от ковчега на Ноя остана единствена ти.

Всеусърдно и с любов всецяла
на Христа в нозете ти се свлече.
От греха предишен се отрече,
пътя на отшелника избрала.
Със живот и помисли най-свети
ти изпълни Божите завети.

На преподобния Андрей Критски

Преподобни отче Андрее, моли Бога за нас!

Искаш ли, о душо, любовта на Бога да ни грее -
нека коленичим пред нозете Му в сълзи
и да шепнем: - Чрез молитвите най-чисти на Андрея,
Господи, помилвай ни, спаси!

Троичен

Ти, Безначална Троице, Една, Несътворена
и Неразделна - грешника разкаян приеми.
Не пренебрегвай, пощади душата ми смирена -
от огъня на вечността я избави.

Богородичен

Богородице, Владичице свята, надежда и пристан
за всички, що страдат и буря в живота громи, -
със Своите усърдни молитви, о Майко пречиста,
Сина Свой, Създателя наш, умилостиви.

Песен трета

Ирмос

Върху скалата непоклатна на Твоите заповеди -
Ти Христе, със сила благодатна моята мисъл утвърди!

О, душо нещастна! Наследница ти не стана
кат Сим: не получи кат него ти благословение;
нито наследи, кат Иафета, безкрайна земя,
макар че възможност ти дадена бе - за прошение.

Излез от греха ти. Излез от земята Харан!
Иди, моя душо, иди във земята, където
извира живот и нетление, която Аврам
в наследство получи за своята праведност света!

Ти чула си, душо, как нявга, във древните дни,
Аврам по повеля на Бога, замята напусна,
в която живели: баща му, деди, прадеди!...
- Бъди като него, о душо, на Бога послушна!

Кога патриархът Аврам, при Мамврийския дъб,
троицата ангели срещна - получи обета: -
в блажената старост подарък от Бога най-скъп
да има: наследник очакван с надежда най-светла.

О душо нещастна, разбираш ли ти, че Исак
е жертва предобразна, Богу принесена тайно?
- Последвай и ти със решителност Божия знак
на волята Негова - с преданост пълна, безкрайна!

Ти знаеш, че в древност Измаил изгонен е бил,
кат рожба на похот, от майка робиня добита. -
Бъди, моя душо, внимателна, та да не би
така да пострадаш за своята похот прикрита.

На преподобната Мария Египетска

Буря е развихрена във мене
и на грях потъвам във вълните.
Майко, със ръка ме досети ти -
посочи ми пътя за спасение:
светлото пристанищно сияние
на божественото покаяние.

На преподобната Мария Египетска

Моята молитва всеотдайна,
преподобна Майко, принеси ти,
заедно със своите молитви,
Пречистата Господня Майка.
И така за мен да се отворят
дверите на Божите простори.

На преподобния Андрей Критски

О, светителю Андрее Критски, моля те сърдечно: -
и на моите грехове ти прошка изпрати
със молитвите твои най-чисти. На Твореца вечен
свят служител, преизряден таиник си ти!

Троичен

Несътворена Троице, Единна, Безначална,
възпявана във три Лица, - спаси, спаси ни Ти!
Ний с вяра се покланяме и с песен величална
възхваляме ний Твойта мощ: Отец, Син, Дух Свети!

Богородичен

Богомайко, Тоз, Който роден е предвечно от Бога,
чрез Тебе - Девица, яви се в света посред нас.
И, макар че кърми Го и плод бе на Твойта утроба,
пак Дева остана - по чудо на Божата власт.

Песен четвърта

Ирмос

Пророкът чу, о Боже, за Твоето пришествие
и трепна от уплаха: че Ти ще се родиш
от Дева - и така в света ще се явиш.
И рече: - Чух пречудното известие
за Теб - и се уплаших... Господи, да е
прославена мощта Ти през всички векове!

Оскверних си тялото, Христе,
своя дух окалях в мръсотите,
цял съм в рани - дреха ми са те,
но Ти като всемогъщ Лечител,
с покаяние ме изцери,
и измий ми тялото, душата,
по-чисти от сняг ги сътвори,
Спасе мой, по волята Си свята.

Безначални Слове, Ти за мен
в жертва даде Свойта кръв и тяло:
тялото - да стана обновен,
и кръвта - да съм измит всецяло.
И духа предаде си, Христе,
да се извися във висините,
и достигна Твоя свят Отец, -
в царството безсмъртно на душите.

О, прещедри, Ти сред нас дойде
да спасиш човешкий род окаян.
Доброволно кръстна смърт прие -
да отвориш дверите на рая.
И затуй във тоз и онзи свет
горните и поднебесни твари -
всеповинно кланят се на Теб,
своето спасение в Теб познали.

Нека Твоите кръв и вода,
що избликнаха Ти от ребрата,
да са купел за мойта душа -
извори на прошката Ти свята.
Та като помажа се със тях -
и от тях, о Слове, като пия,
с Твоите слова, от всеки грях
нека се душата ми измие.

Гол съм, от чертога брачен вън -
вън от дома брачен и вечеря.
И светилникът ми без огън
веч остана - с масло догоряло.
Че когато съм безгрижно спял
свършила вечерята, чертога
се затворил - в уличната кал
окован сега съм, в изнемога.

Твоите, Спасителю, ребра, от които разум и прощение
като в двойна струя се изля - в Църквата са олицетворение
на двата завета - Стар и Нов - като чаша тя ги притежава,
та от нея с вяра и любов непрестанно да се освещава.

Троичен

По същност неразделна Ти, неслитна по лица,
аз изповядвам Те, Едно Троично Божество,
съцарствено и съпрестолно! - Пея с тържество
трикратно химна, що Ти пеят в Твоите небеса.

Богородичен

О, Дево, Ти раждаш, и пак си Девица оставаш -
като Майка и Дева запазваш едно естество.
Когато Бог каже - природния ред изменява:
от девствено лоно да грейне свето Рождество!

Песен пета

Ирмос

Просвети, Човеколюбче, моя разум - аз Те моля:
знанието ми за Твоите повели отвори, -
за да върша с всички сили Твоята свещена воля!
Ето, бодърствам пред Тебе аз от ранните зори.

С упорития нрав уподобих се на фараона,
и на Йани и Йамврий по дух и тело, с помрачен
ум - но моля, Владико, седящ във небето на трона,
протегни ни за помощ ръка, възроди ме спасен.

С ум нещастен - със кал твоя образ изцапах, окалях.
Но Те моля, Владико: - Измий ме със моите сълзи.
Избели като сняг - направи я и чиста и бяла
мойта плът - и със Своята святост я Ти ороси.

Аз оглеждам делата си: виждам, Спасителю, ето,
че в греха съм надминал аз всичките тук на света:
че съзнателно аз провиних се в хула към Небето,
и защото неволен не бе моят грях на страстта.

Пощади ме, о Ти, пощади, Боже, Свойто създание:
аз затънах дълбоко в греха, но прости ме, прости.
Само Ти си най-чист, само Тебе грехът не обхвана.
Няма друг без порок - непорочен единствено си Ти.

Ти си Бог, но за мен Ти прие моя образ човешки!
Чудеса Ти твори - прокажени във миг изцери.
И разслабения изцери Ти от болката тежка;
с оздравяване кръвотечивата също дари.

И ти, заедно с нея, о душо, простри си ръката:
на Христовата дреха ти крайчеца с вяра хвани.
Та Христос и за теб изцерение щедро да прати
със светите слова: - Твойта вяра спаси те. Стани!

На Преподобна Мария Египетска

Ти Йорданските струи премина
и покой безбеден ти получи,
като се от страстите отучи
и изцяло за плътта истина.
Нека ти молитвата изгони
и у нас греховните нагони.

На преподобния Андрей Критски

Андрее премъдри, пастирю богоизбрани,
сърдечно те моля: Пред Бога се ти застъпи
да ми излекува духовните, тежките рани,
спасен да ме пусне през Своите небесни врати.

Троичен

В Теб, Троице, Единствения Бог прославяме:
трикратно свят си, свят и свят - Отец, и Син, и Дух!
Несложно Същество, Ти вечно покланяемо, -
към мене, недостойния, сведи Ти Своя слух.

Богородичен

Нетленна и безмъжна, в мойто тяло се облече,
чрез Теб, Творецът на света - и Сам човек стана.
Ти, Дево, Майка си на Бога - Господа всевечен,
Който греха на всички нас на Себе Си взема.

Песен шеста

Ирмос

Към Бога всещедър - от цялото свое сърце -
из бездните адови вопъл раздиращ отправих.
Той чу ме - и с милост протегна ми благи ръце:
спаси ми живота от тление, вдъхна ми здраве.

Стани, покори своите страсти, тъй както във древните дни
сразяваше амаликитци Иисус Навин, душо, със сила.
И гаваонитците както със силата си покорил е,
тъй своите помисли грешни, о душо, и ти подчини.

О душо, преходното време на краткия земен живот
мини така, както премина реката ковчега заветен,
и тъй завладей ти земята, която по думите свети
на Господа е обещана на верния Нему народ.

Спасителю, както си Петра, потъващ в морето спасил, -
побързай и мен да избавиш на алчния звяр от устата.
Простри и върху ми, Всесилни, десницата Своя пресвята:
от бездните на греховете нагоре ме Ти изведи.

Ти, тихо пристанище мое, Владико, Владико Христе!
Спасителна пристан за всички - побързай-и мен да избавиш!
Безкрайно си Ти милосърден, и знам, че не ще ме оставиш
да тъна във бездни греховни, отчаян и в злото встрастен.

Троичен

Бог Отец, и Бог Син, и Бог Дух Свети
казва тъй от небесните си висоти:
- Неразделна и проста съм Троица Аз,
по лица разделена - единна по власт.

Богородичен

Чрез Теб, Богородице, Бог се роди като мене.
Ти си Майка на Бога - за всички се Ти помоли
пред Него - та с Твоите молитви пречисти, свещени,
да изпрати ни милост, спасение да ни дари.

Кондак

Душо моя, стани събуди се - защо още спиш?
Приближава се краят - и ти ще се цяла смутиш!
Събуди се от сън, та да бъдеш от Бога Христа пощадена. -
Той Бог вездесъщ е, изпълващ света.

Икос

Лечебницата на Христа като видя отворена
и съгрешилия Адам - във нея изцерен,
почувства се Лукавият болезнено прободен - и
към своя, дяволски сонм, извика озверен:
- Кажете, как да уязвя Марииния Син?
Уби ме Витлеемецът - всевластният Един!

Песен седма

Ирмос

Във грях, неправди, беззакония, пред Тебе се ние провинихме
и Твоите заповеди святи нито спазихме, нито вършихме.
Но Ти, о Боже милостиви, на нашите бащи Господ,
недей оставя да погине пред Тебе престъпилият род.

Ахава ти също последва - и скверните ти му повтори.
Ти жилище стана - горко ми! - на плътската гнус.
Стана съд на срамните страсти - врати на порока отвори.
О душо, падни пред Христовия, честния кръст:
с дълбока въздишка греха си пред Бога кажи,
в нозе му покайно ти свойта сърдечност сложи.

Илия предаде на огън пророците срамни, лъжливи,
служители на Иезавела - порочни и зли.
Това стори в изобличение той на Ахав нечестиви. -
О душо, ти за греховете си прошка моли!
И твърдо избягвай ти да подражаваш на тях, -
укрепвай се с воля, пази се от техния грях.

Задето Ахав не послуша гласа на пророка Илия,
за него затвори небето Бог - прати и глад, -
За теб стана същото, душо - таз участ и тебе прати я
Господ - но използвай си времето в земния свят:
вдовицата бедна Сарептска последвай и ти -
сърдечно душата Илиева ти подкрепи.

Ти събрала си в себе си, душо, простьпките на Манасия,
той идоли имаше, твоят идол бе страстта.
О душо, така ти греховната своя вина удвои я,
и двойно голяма ти стана отговорността.
На неговото покаяние ти поревни:
от Бога помилвана - ти къмто Бога тръгни.

Троичен

Несложна и неразделна Троице единосъщна,
по естество една - Светлини и Светлина;
трисвято Същество и единосвята Същност,
Бог-Троица - всевечна Божа Същина! -
Така се възвестява във песните. - Тъй също
прославяй, моя душо, Бога всемогъщи!

Богородичен

Богородице, с песни възторжени Тебе възпяваме,
със поклони Те тачим и Те от сърце благославяме -
от Неразделната Троица - че си Христа Ти родила
и си небесните двери за нас, от земята, разкрила.

Песен осма

Ирмос

Бога в небето неспирно небесните войнства славят;
херувимите и серафимите тръпнат пред Него сърдечно.
- Всякоя твар и дихание, пейте на Бога прослава!
Благославяйте Господа всички и Го превъзнасяйте вечно.

Спасителю, Съдниче прави, помилвай ме и избави ме
от огъня, който на мене се пада възмездно по съд.
Преди да настъпи ми краят, аз моля Те: прошка дари ми.
Разкайвам се с горест дълбока за своя изминат в грях път.

Спасителю, викам към Тебе, тъй както злодеят от кръста:
- Спомни си за мене, Иисусе! - Ридая кат Петра и аз:
- Прости ми! - И както митаря покайно в гърдите се блъскам.
И както блудницата плача. - О, чуй ми плачевния глас!

- Спасителю, гнойните рани в душата ми грешна, смирена
аз моля Те - Ти излекувай: едничкият Лекар си Ти!
С пластир наложи ги, облей ги с вино и с елей скъпоценен:
дела покаянни и сълзи умилни ми Ти изпрати.

- Помилвай ме, Сине Давидов! - ведно с хананейката викам.
Кат кръвотечивата с вяра докосвам Ти дрехата аз.
В очите ми с мъка покайна обилно сълзите ми бликат,
като на Мария и Марта във смъртния Лазаров час.

Троичен

Ти, безначални Отче, Събезначални Сине,
и Душе, благ Дарител на праведността.
Родителю на Словото, Което Ти прати ни,
Предвечно Слово на Предвечния Отца!
О, Душе, Който съживяваш и съзиждаш!
- Единна Свята Троице, Ти виждаш
покайните ми сълзи и смирение: -
простри десница милостна над мене!

Богородичен

Пречиста Дево, багреницата мечтана на Емануила
се изтъка във Твоята утроба чиста, преблагословена,
като от пурпур. - И затуй Те тачим като Господа родила:
за Майка Богородица почита Тебе цялата вселена.

Песен девета

Ирмос

Неизразимо с думи е пречудното рождение,
що чрез зачатие безсеменно в света се изяви.
Плодът пречист и свят на Майката без мъж нетленен е,
защото Божието раждане нас всички обнови.
- Затуй като Богоневеста Майка на всички във света
Те православно величаем, Богородице света.

Христос бе лечител - със здраве дареше живота,
осеняше бедните с вечната, благата вест.
Протегна ръка - и отпъди смъртта от леглото
на щерката на Иаира, сломен и злочест.
Беседваше с грешници. Господ със бедни дружеше.
С митарите, що ги презираха всички, ядеше.

Спаси се митарят; жената разблудна възрастна
в свето целомъдрие; гордият пък фарисей
присъда получи. Молбата на първия ясна
бе: - Господи, Своята милост над мене излей!
А вторият гледаше другия с горда глава.
Признателност Богу уж думаше с празни слова.

Закхей бе митар - и все пак получи спасение.
В съблазън се бе фарисеинът Симон поддал.
Получи блудницата на греховете прощение
от Тоз, Който прошка над всякакъв грях е излял. -
Побързай, о душо, на примера и в подражание,
облей се с водите на чисто, свето разкаяние.

Не си ти последвала, душо, жената разблудна,
що миро уханно във съд алабастрен вложи:
и с него помаза, през сълзи, със преданост чудна
Иисусу нозете, изтри ги със своите коси.
И списъка на греховете и Господ разкъса
и къмто греха и изпълни сърцето с погнуса.

Ти знаеш, о душо, онез градове, във които
Христос благовести - и как ги тогава прокле. -
Внимавай и ти да не бъдеш с таз участ покрита,
с присъдата, що се върху им от Бога изле.
Сравнени със содомците бяха - и, вместо с награда,
Христос отежни ги с осъждане даже до ада.

Ти чула си за хананейката, със дъщерята,
която бе болна - и с дума Христос изцери.
- Спаси ме, о Сине Давидов! - със вик на устата
Христа тя достигна - Той чу я и я обдари. -
Не падай, о душо, за своя грях в отчаяние,
сърдечно последвай Иисуса и ти със ридание.

На преподобния Андрей Критски

Отче честни, пастирю на Крит, Андрее преблажени,
винаги моли се ти за тез, които те възпяват.
Та да се избавиме от гняв, и скърби и от тление,
и от грях - които тачим вярно твойта свята памет.

Троичен

Единосъщна Троице, единна в три лица,
възпяваме Те, като славиме Отца,
и Сина със молитва величаем,
на Духа се покланяме - Бог истинен и сияен.
Единно троелично естество със животворна сила
Която със живот си всичко обдарила.

Богородичен

Пречиста Богородице, Ти Своя град спази,
защото той чрез Теб, чрез Твойта мощ царува.
Чрез Теб укрепва се, над своите врази,
чрез Тебе, със победа тържествува.
Чрез Теб той побеждава и всяко изкушение -
духовните врази - и ги държи пленени.