kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

СВЕТИ МЪЧЕНИК ФАНУРИЙ - АКАТИСТ

Posted in Поучения.

 
 Стълб на света и неустрашим войн Христов узнаваме днес в тебе ние, вярващите, преславни мъчениче Фанурие! Защото Всевишният Христос Господ те показа светилник на Своята църква, за да ти викаме:
 
Радвай се, Фанурие, велики чудотворче!
 
Икос 1
   Достигнал си края на твоите стремежи, като си достигнал напоследък това, което е преславно, като си се удостоил със светлина, с която сега просвещаваш всички, които те възхваляват, Фанурие, и разкриваш скритото като, че ли е налице, мъчениче! Заради това възхваляваме твоята преславна икона, виждайки в нея, като в огледало, твоите страшни мъчения и ти викаме:
   Радвай се ти,  който си пострадал за Христа!
   Радвай се ти, че си бил мъчен от тираните!
   Радвай се ти, неустрашим войне Христов!
   Радвай се, че си утвърдил вярата!
   Радвай се, че си придобил мъченически венец!
   Радвай се, че си заедно с ангелите!
   Радвай се, губителю на дяволските пълчища!
   Радвай се, светъл фар на света!
   Радвай се, непресъхващ извор на чудеса!
   Радвай се, носителю на светлина!
   Радвай се,  бързи помощниче!
   Радвай се, свети Фанурие, велики чудотворче!
Кондак 2
Твоят свят живот, дълги години неизвестен, благовременно явен от Всеведеца Господ, славни Фанурие! Защото намерената в Родос твоя икона посочи на човеците, кой си бил ти, мъчениче. Заради това викаме на Господа, Който не забравя да даде разплата: Алилуя!
Икос 2
   Учудиха се всички, преславне, като видяха изобразени върху честната ти икона твоите преславни страдания, преди това неизвестни на никого. Заради това ти издигнаха и ти украсиха храм, в които възхваляваме Прославилия те с множество чудеса и дарове и ти викаме:
   Радвай се ти, който си бил пострадал като Стефан!
   Радвай се, че си бил пребит с камъни!
   Радвай се, истинно говореща уста!
   Радвай се, носителю на мироносно кадило!
   Радвай се, прогонителю на тъмнината!
   Радвай се, че си защитил вярата!
   Радвай се , че си приел дара на чудесата!
   Радвай се, че си освободил свещениците!
   Радвай се, утешителю на страдащите!
   Радвай се, освободителю на поробените!
   Радвай се, застъпниче на вярващите!
   Радвай се, свети Фанурие, велики чудотворче!
 Кондак 3
Чухме, Фанурие, за твоите чудеса и се ужасихме. Обхванати от радост и трепет, не знаем, какво да изречем. Но ти с горещите си молитви към Господа просвети ума ни да разберем великата Му сила, която показа в тебе, и да викаме:  Алилуя!
Икос 3
 
Неизвестният Родос, който славно се прослави,  като те намери, мъчениче, като благоуханна роза, се радва на благоуханието на твоите чудеса, Фанурие преславни, и прибягва под твоя покров. Като се покланяме благоговейно на образа на твоята икона, на знаците на твоите чудеса, които Господ ти е дарил, викаме ти:
 
   Радвай се ти, който си бил от тираните бичуван!
   Радвай се, че не си бил победен от езичниците!
   Радвай се , че не си се побоял от мъченията!
   Радвай се, че си обичал Христа!
   Радвай се, че доказа верността си чрез мъки!
   Радвай се, който от Него прие венци!
   Радвай се, подкрепителю на вярващите!
   Радвай се, надеждо на смирените!
   Радвай се, чудни небожителю!
   Радвай се, светилник светъл на земята!
   Радвай се, свети Фанурие, велики чудотворче!
Кондак 4
"Защо с ласкателства бързаш да приспиш ревността на душата ми и любовта ми към Бога? Защото и косъм от главата ми не ще можеш да докоснеш. А за Господа те са преброени, а ти ще свършиш в страшни мъки и болки" – каза Фанурий на тирана, викайки:  Алилуия!
Икос 4
С какви песни да се доближим до този, който се издига над всяка хвалебна песен? С какви похвални венци да увенчаем главата на този, чиято душа Ангели от небесата са украсили с небесна корона? Заради това с препълнени от умиление души на Фанурия, като на великомъченик викаме:
 
   Радвай се, че от тираните си бил осмиван!
   Радвай се, че жив си бил прободен!
   Радвай се, блажени, с красива душа!
   Радвай се, че във всичко си ни за полза!
   Радвай се, хвало на църквата и на света!
   Радвай се ти, който, устраши агаряните!
   Радвай се, че укроти тяхната злоба!
   Радвай се, помощ в тежки беди!
   Радвай се, пристанище на моето избавление!
   Радвай се, топли помощниче на бедните!
   Радвай се, наш горещ застъпниче!
   Радвай се, Фанурие, велики чудотворче!
Кондак 5
“Защо ме принуждаваш да се отрека от Бога, Когото съм възжелал от утробата на майка си и Когото сега с още по-голямо желание искам да прегърна, за да имам заедно с Него участие във вечната сетлина и да се наслаждавам на обещаните блага?” – каза на тирана при съда Фанурий викайки:  Алилуя!
Икос 5
Когато агаряните покориха остров Родос, тамошният господар, желаейки отново да издигне падналите стени на разорената крепост, изпрати да вземат камъни от съборените сгради вън от крепостта и така попаднаха на твоята църква,  в която се намери блестящата твоя икона, Фанурие. Заради това ти викаме:
 
   Радвай се, мъчениче, заровен в земята!
   Радвай се, че Бог те показа на света!
   Радвай се, воине на  Царя Христа!
   Радвай се, блажени, със светозарно лице!
   Радвай се, че в тъмница си бил хвърлен!
   Радвай се, че не си се отрекъл от Христа!
   Радвай се, че от Бога си бил прославен!
   Радвай се, светилник на моята душа!
   Радвай се, радосте на нещастните!
   Радвай се, унищожителю на враждата!
   Радвай се, помирителю на людете!
   Радвай се, събеседниче на ангелите!
   Радвай се, свети Фанурие, велики чудотворче!
Кондак 6
Мъчениче, теб Родос те има за пазител, всички крепости – за защитник, небето - за свой жител, ангелите - за събеседник, а земята до своите краища е пълна с множеството твои чудеса, мъчениче Фанурие, които ти дари Господ, Комуто заедно с теб викаме:  Алилуя!
Икос 6
   Преосвещеният архиерей Нил чу за разкриването на твоя храм, дойде там и прие тоята чудна икона, на която ти беше изобразен като млад войник с кръст в дясната  ръка, с една запалена свещ в основата на кръста. И прочете твоето име върху иконата, Фанурие, комуто сега отдън душа викаме с любов:
 
   Радвай се, мъчениче Фанурие!
   Радвай се,  наш топли молитвенико!
   Радвай се ти, който изуми невярващите!
   Радвай се, че от Бога си бил обикнат!
   Радвай се, че чрез мъките си отишъл на небето!
   Радвай се,  надарен с небесни дарове!
   Радвай се, войне, увенчан с дарования!
   Радвай се, светилник светъл на Родос!
   Радвай се, наш любим настойниче!
   Радвай се, че трошиш оковите на робството!
   Радвай се, че си придобил радостта!
   Радвай се, Фанурие, велики чудотворче!
 Кондак 7
Преизрядни поборниче Христов, Ти храбро понесе страшни страдания за Христа, твоя небесен господар и сред мъчителите твои, ужасени от твоето търпение, мощно си викнал: Моят небесен Господ е истински Бог и няма друг освен Него! Поклонете Му се и пейте:  Алилуя!
Икос 7
 Показал си се неуморим помощник, победоносче Фанурие, който лекуваш болестите на нашите души и тела и изливаш щедростите си върху всички, които с благоговение и страх Божи прибагват към твоята помощ, блажени! Заради това и ние, наситени от чудесата и станали общници на твоите благодеяния, ти викаме:
 
   Радвай  се, верни учениче Господен!
   Радвай се, че си светлина за намиращите се в беди!
   Радвай се, че винаги си прославян от нас!
   Радвай се, че Родос те призова!
   Радвай се,  свети и бързи помощниче!
   Радвай се,  радост на жадуващите!
   Радвай се,  надеждо  на очакващите!
   Радвай се,  залог за желаното!
   Радвай се,  хвало на изпълненото!
   Радвай се  Фанурие, велики чудотворче!
Кондак 8
Като си обикнал прекрасния Жених и си желаел да бъдеш заедно с Него, предал си на мъки своето младо, цъфтящо тяло, блажени Фанурие, и обгарян с въглени, не си се подчинил никак на волята на твоите мъчители, но на Господа, Който благославя твоите славни борби, си викал:  Алилуя!
Икос 8
 Никой по-напред не знаеше нито името ти, нито родителите ти, нито мястото, откъдето си дошъл, нито времето, в което си живял. Но Бог те яви на света в твоя храм в Родос, велики Фанурие, защото не остави и на земята невъзнаградени твоите трудове, и те постави за пример на нас, които ти викаме:
 
   Радвай се , че от езичниците си бил заведен на мъки!
   Радвай се, че си бил горен на живи въглени!
   Радвай се,  че небесна роса те ороси!
   Радвай се, че Божия благодат те осени!
   Радвай се, че само на Христа си се поклонил!
   Радвай се, че на иудеите не си се покорил!
   Радвай се, пример на истински живот!
   Радвай се, живот ангелоподобен!
   Радвай се, че раздаваш благодат на славещите те!
   Радвай се, че даваш дар на почитащите те!
   Радвай се,  изправителю на нашия живот!
   Радвай се , Фанурие, велики чудотворче!
Кондак 9
Посрами се тиранинът, мъчениче, като те видя по-смел в изпитанията и мъките; че не престана да изобличаваш всевредното му  неверие, славни Фанурие, но имайки душата си и цялото си желание по Бога, и мислейки за мъките, които Неговият Син е претърпял на кръста, си викал:  Алилуя!
Икос 9
 Тримата дякони от остров Крит, които отиваха в града да бъдат ръкоположени за свещеници и попаднаха в ръцете на разбойници и бяха продадени на агаряните в остров Родос, не си оставил да загинат в отчаяние, но по молитвите  им по чудесен начин си ги освободил от робство. Заради това ти викаме:
 
   Радвай се, че си устрашил тираните!
   Радвай се,  че си бил даден за храна на зверовете!
   Радвай се, че си нов Даниил на Господа!
   Радвай се, изобличение на неверните!
   Радвай се, подкрепа на вярващите!
   Радвай се, венец на светата правда!
   Радвай се, унищожителю на безумните!
   Радвай се, богоугодни мъчениче!
   Радвай се, остров на земята!
   Радвай се, свещено миро от тайнствен съсъд!
   Радвай се, Фанурие, велики чудотворче!
Кондак 10
Блажени, ти не си преклонил колене пред статуите, нито си принесъл жертва на идолите, но мъжествено си проповядвал Христа и непрестанно си Го славил като Бог, сякаш си се намирал в райските блаженства, а не на мъки безмилостни, и си викал: Алилуя!
Икос 10
Помилвай ни, славни мъчениче, с твоите топли молитви към Бога, чуй ни бързо като тримата свещеници, когато ти викаме, и ни освободи от всяка мъка и неволя! Дарувай ни сила да търпим всичко с дух на християнско смирение и като победим вражеските изпитания, да ти викаме:
 
   Радвай се, че си победил тираните!
   Радвай се, че си бил смазан с голяма скала!
   Радвай се, съвършен съсъд на вярата!
   Радвай се , свещено вино на невинността!
   Радвай се, радост на небесните полкове!
   Радвай се, ужас на езическите сборища!
   Радвай се, че си прославен от Светата Троица!
   Радвай се, че си проповядвал Кръста!
   Радвай се, съсъд пълен с дарове!      
   Радвай се, от милост осветена вечер!
   Радвай се, че си близо до намиращите се в беди!
   Радвай се, че винаги ни чуваш!
   Радвай се, Фанурие, велики чудотворче!
Кондак 11
 Многоценният Господен бисер, скрит в земята, сега сияе в Родос като скъпоценно съкровище, което обогатява, наслаждава и весели всички, които идват при него с вяра и които заедно с него на грижещия се за всички и наш Бог викат:  Алилуя!
Икос 11
 Възсия днес пълното с веселие тържество и светлият празник на многострадалния победоносец Фанурий, защото Бог го удостои с небесен венец и го въдвори с ангелите. Заради това, възхвалявайки Бога, който направи чуден пътя на Фанурий между светиите, му викаме:
 
   Радвай се, че си стоял твърдо пред идолите!
   Радвай се, че си изобличил лъжата!
   Радвай се, че си горен с разпалени въглени!
   Радвай се, че си угасил вярата в идолите!
   Радвай се, че демоните те видяха и се разплакаха!
   Радвай се, че около себе си си събрал ангелите!
   Радвай се, че адът дълбоко се потресе!
   Радвай се, храбри мъж църковен!
   Радвай се, чист печат! Радвай се, светъл пример за нас!
   Радвай се, непобедим войне Христов!
   Радвай се, наш неуморим помощниче!
   Радвай се, наш преславни мъчениче!
   Радвай се, Фанурие, велики чудотворче!
Кондак 12
Които с вяра целуват твоята свята икона, пресвети мъчениче Фанурий, ти правиш наследници на Небесното вечно царство и общници на горната слава, за да викаме заедно с теб на Господа, прославян в Троица:  Алилуя!
Икос 12
Странни и недокрай разбираеми чудеса показва Господ винаги със своите светии, заедно с които в последно време посочи като друго слънце, сияещо с чудеса, дивния Фанурий, хвала на Родос и на Църквата, на когото и ние, разпалени от любов и ревност викаме от душа:
 
   Радвай се, че си бил хвърлен в огнена пещ!
   Радвай се, че и там си се радвал! Радвай се, че за мъчителите си се молил!
   Радвай се, че за всички си застъпник!
   Радвай се, че непрестанно се молиш на Христа!
   Радвай се, скъпо добро приношение на вярващите!
   Радвай се, че си смирил горделивците!
   Радвай се,  че си възвеличил смирените!
   Радвай се, молебенико наш пред Христа!
   Радвай се, крепост на благочестивия!
   Радвай се, милващ вярващите!
   Радвай се, посетителю на грешните!
   Радвай се, Фанурие, велики чудотворче!
Кондак 13
О, пречудни мъчениче Фанурие! С топли сълзи прибягваме към твоето застъпничество  и те молим: Избави ни с богоприятните си молитви от всяка мъка и беда, които ни подтискат! Отдалечи от нас всяка мъка и страдание и ни удостой и във вечния живот да бъдем участници на вечното Царство и заедно с тебе да принасяме песен на Господа!  Алилуя, алилуя, алилуя! – чете се 3 пъти
Следва Икос 1 и Кондак 1.
М О Л И Т В А към свети великомъченик Фанурий
 Към тебе, свети великомъчениче Фанурие, издигаме мислите си ние, грешните и с умиление горещо те молим: Погледни от преславната небесна висота, където чрез светия си живот и мъченическите страдания за Христа си придобил място за вечен живот, и се умилостиви към нашите страдания, мъки, нещастия, горчивини и тежки страдания и притеснения и се моли с дръзновението, което си получил пред твоя небесен Владика и наш Господ да ни прости греховете, които волно или неволно, винаги вършим като недостойни раби, да не се гневи докрай заради нашето нищожество пред Него и пред нашия ближен, и да бъде изпълнен винаги с милост. Да премахне от нас всяко страдание и мъка, нещастие и притеснение, болка и да всади в нас чисти мисли, за да откъснем нашия живот от досегашния грях и – гледайки към небето – да се възпламеним от желанието да станем все по-угодни на Господа! 
 Молим те, свети великомъчениче Фанурие, бъди наш наставник и ръководител в неизвестните пътища на живота, та следвайки примера на твоята вяра и любов към Христа, да се удостоим и ние с твоите радости и дарования, поради човеколюбието и благословението на нашия велик Бог и като преминем този земен живот, да се радваме заедно с тебе и с всички от века благоугодили Богу на вечното Небесно царство и на  Страната на праведниците, и всички заедно, заобиколени от ангелските хорове, да въздаваме слава, чест и поклонение на славения в Троица Бог во веки веков! Амин!
Тропар
На земята светло се извършва небесно пение и сияейки се празнува сега земно тържество. Ангелското жителство хвали горе с песнопения твоите страдания, а долу Църквата възпява небесната ти слава, която придоби чрез твоите мъки и страдания, славни Фанурие.
Кондак

Свещениците си спасил от плена на безбожниците и с божествена сила си разбил техните окови, Богомъдри, и така си посрамил мъжествено и мъдро дръзките мъчители и си зарадвал ангелските чинове, великомъчениче. Затова и те почитаме, божествени оръженосче, славни Фанурие.

С КАКВО МОЖЕШ ДА СПАСИШ ДУШАТА СИ

Posted in Поучения.

(св. Апостол Ерм)

Слово от Светителя Теофан Затворник

Чутото досега от писанията на свети Ерм още не е всичко, което възнамерявах да ви предам и което може да ви послужи в труда ви над благоустройването на сърцата ви. Чуйте и още. Мисля, че думата на апостолския мъж ще бъде по-убедителна за вас от нашето немощно многословие. Затова не искам до го оставя, докато не стигна до края. След виденията, за които вече ви говорих, у свети Ерм следват заповедите, съставящи предмет на втората книга на неговия „Пастир”. Към изложението им той пристъпва така: „Молих се – казва той, – в къщи и после седнах на леглото си. И ето, видях, че влезе един мъж, който внушава уважение с вида си, в дрехи на пастир. На него беше наметнато бяло наметало, на гърба му висеше торба и в ръцете си държеше тояга. Той ме поздрави, поздравих го и аз. След това той седна до мен и каза: „Изпратен съм при теб, за да бъда с теб през всичкото останало време от живота ти”. Когато каза това, аз си помисих, че ме изкушава и го попитах: „А ти кой си, защото този, на когото съм поверен, аз го познавам добре”. „Значи не ме позна?” – попита той. „Не” – отговорих аз. „Аз съм онзи Пастир, на когото ти си поверен”, – каза той. При тези думи лицето му се измени и аз познах в него моя Пазител. Стана ми срамно, страх и скръб започнаха да ме измъчат, но той ме успокои, като каза: „Не се бой. Изпратен съм и да ти покажа всичко, с което можеш да спасиш душата си. Изслушай ме внимателно и запиши всичко, за да го помниш и, като го прочиташ от време на време, да освежаваш мислите си и да укрепяваш колебливата си воля. Ако с чисто сърце опазваш всичко, което ти бъде откривано, ще получиш от Господа всички блага, които Той е обещал на Своите верни. А ако, след като чуеш наставленията ми, ти не само не се изправиш, но, напротив, започнеш да прибавяш грехове към греховете, то Господ ще ти изпраща беда след беда, докато не съкруши или сърцето ти, или костите ти”. Като каза това, моят Пастир, Ангелът на покаянието, ми предложи дванадесет заповеди в следния ред:

„1. Вярвай в Единия Бог, на Когото се покланяме в Троица, Твореца на небето и на земята, на всичко видимо и невидимо, Който от нищото е извикал към битие всички твари и им е дарувал толкова съвършенства, колкото всяка от тях може да вмести.

2. Живей в простота и непорочност, не вреди на ближния си даже с дума, напротив, помагай на всички в нуждите им без да изследваш кой иска и на кого даваш.

3. Гнила дума да не излиза от устата ти: обичай истината и избягвай лъжата.

4. Като зеницата на окото си пази съпружеската вярност, защото това е неизменен закон на Твореца – да бъдеш чист и непорочен пред лицето Му или в девство, или в честно опазвано съпружество. Женен ли си – не търси развод или друга жена; решил ли си да живееш в девство – не търси жена. Също така, когато умре мъжът или жената, преживялата го половина не греши, когато встъпва във втори брак; но се удостоява с по-голяма чест от Бога, когато решава да пази вдовството си в чистота и непорочност”.

При тези думи – казва Ерм, – аз го попитах: „А какво да прави онзи, който съгреши?” – „Да се кае”, – отговори ми Ангелът-Пастир. Казвам му: „Чувал съм, че освен кръщението няма друго покаяние, че, като се потапяме във водите на кръщението, ние получаваме опрощаване на всички грехове и след това вече никак не трябва да грешим”. Ангелът ми отговори: „Кръщението не се нарича покаяние. Покаяниието Бог е установил за онези, които, след като са призвани чрез кръщението в числото на вярващите, падат отново в грехове по злия умисъл на дявола. Милостивият Бог приема покаянието на такива; но трябва да се знае, че честото падане в грях, даже когато е изправено с често покаяние, прави подозрително самото покаяние; и може накрая човек да падне така, че след това падение да няма възможност до се изправи отново и да започне да живее за Бога. От това да се бои всеки, който лекомислено гледа на греховете”. Като каза това, Пастирят продължи да посочва спасителните за нас Божии заповеди.

„5. Като вървиш по пътя на заповедите, не можеш да избегнеш препятствията и трудовете. Бъди мъжествен и да се укрепява сърцето ти; търпи във вършенето на добри дела и в понасянето на всички неприятности, които ще срещнеш на този път.

6. Помни, че при всеки човек има два ангела – добър и лош. Единият го влече към добри дела, а другият – към грехове и пороци. Внимавай над себе си и към първия се скланяй, а втория отхвърляй, като се досещаш по вътрешните помисли на сърцето, кой от тях ти дава в този момент урок и кой иска да властва над теб.

7. Бой се от Единия Бог – твоя Творец и Промислител, и Спасител и не унижавай своята детска преданост към Него и крепкото си упование на Него с напразната страхливост пред тъмните сили.

8. Постарай се да бъдеш ревностен изпълнител на всички без изключения Божии заповеди и точен извършител на всички дела, които Ангелът внуши на сърцето ти или които ти посочи стечението на обстоятелствата в живота ти – и ще бъдеш син в Божия дом, а не роб.

9. Моли се, труди се усърдно в молитвата, непрестанно се моли, за да слиза свише върху теб сила да вършиш добро и помощ – да избягваш злото – всеки път, когато ти е нужно. Молитвата прави земнородния жител на небето и го облича в небесна чисота и святост.

10. Избягвай лъжливите пророци – гадатели и влъхви, чрез които врагът погубва Божиите раби. Слабите във вярата се обръщат към тези измамници, а те, като им отговарят според желанието на сърцето им, пълнят главите им с мечтателни надежди. Като смесват с капката истина море от лъжи, те ги събазняват и отново ги въвличат към езичество. Който искрено вярва и е предал себе си на Бога, той няма да отиде при тях – такъв търси небето, а те гадаят обикновено само за земното.

11. Учителка, единствена учителка, да ти бъде Църквата на живия Бог, стълб и крепило на истината* (1 Тим. 3:15). В нея е светлината на неизменното знание. Извън нея са мрак и тъмнина, където князът на света е поставил своята учителска катедра и заслепява разума на онези, които го слушат, а не искат да слушат гласа на Църквата, защото те самите са светски.

Това може да ти служи за проверка: което е в разногласие с учението на Църквата – то е гласът на бащата на лъжата. – Внимавай и се пази чист от това падение. Ето и още един признак: словото на истината въдворява дълбок мир, покой и сладост във вярващото сърце; а словото на лъжливите поражда мечти и съмнения и, както солената вода, разпалва жаждата за знание, като затваря ума, подобно на пленник, в неясна мрачна пустиня.

12. Без най-близки ръководители, не можеш да живееш свято на земята. Ще ги намериш в Църквата, където Светият Дух ги поставя да пасат Христовото стадо. Измоли от Господа да ти дарува такъв, който е полезен за душата ти. В нужния час, и без да го питаш, той ще ти каже утешителни думи. Божият Дух ще го научи какво да ти каже и ти ще чуеш от него какво иска от теб Бог. Но се пази и тук от измамните духове*(тоест от бесовете). Смирението и тихостта украсяват истинския ръководител. Където има разкош в думите и живота – там е лъжа. Внимавай в това и ще се спасиш”.

Това са всичките дванадесет заповеди, които ми даде Ангелът – Пастир – заключава Ерм. – Като ги чух, аз му казах: „Прекрасни правила, но има ли човек, който би могъл да ги изпълни, както трябва?” На това Ангелът ми отговори: „Приеми ги със сърцето си в простота, без да размишляваш, и няма да срещнеш никаква трудност при изпълняването им.” Но щом започнеш да изследваш в ума си може ли и как може да се изпълни едно или друго и дали не може някак да се освободиш от това иго, ще се промъкне врагът, ще внесе разслабеност в сърцето ти и ще те направи неспособен за никакво добро. Но защо да говорим много! Знай, че ако не изпълниш нещо, няма спасение за теб, няма да има спасение нито за теб, нито за децата ти, нито за семейството ти”. И като каза това Ангелът, лицето му се измени и той стана толкова страшен, че не зная има ли някой, който да е в състояние да понесе погледа му в този момент. Аз се изплаших. Ангелът, като видя смущението ми, започна да ми говори кротко, с лице, способно да изпълни с утешение и радост: „Как само мислиш и говориш? Нима си забравил Божието всемогъщество? Възможно ли Онзи, Който е покорил всичко под нозете ти, да не ти е дал сили да изпълняваш заповедите Му? Знай, че който има винаги Бога в сърцето си, той лесно ще изпълни тези заповеди. А който има Бога само на крайчеца на езика си, ще падне под тежестта им, като ги счита за неизпълними”. На това аз забелязах: „Кой не проси от Бога сили, за да изпълнява светите Му заповеди? Но врагът е силен: той изкушава Божиите раби и ги държи във властта си”. „Не – отговори ми на това Ангелът, – врагът няма никаква власт над Божиите раби. Онези, които вярват в Бога от цялото си сърце, той може да изкушава, но не и да властва над тях. Противопостави му се мъжествено и той ще избяга от теб”. С това завършиха ангелските наставления.

От своя страна ние не се осмеляваме да добавяме нещо към всичко това, което казва ученикът на апостолите и самият той – апостол: Какво място имат тук вялите ни думи? Само едно ще кажа: колко утешително е да знаем, че и в наше време говорят същото, каквото се е говорило и при апостолите, непосредствено след апостолите, и че, следователно, в продължение на осемнадесет и половина века в Божията Църква се е чувало неизменно едно и също – словото на истината.

Ако сега, при двама и трима свидетели ще се потвърди всяка дума (2 Кор. 13:1), то колко твърдо трябва да стои всяко слово на истината, проповядвана в Божията Църква, когато зад нея стои такова неизброимо множество от свидетели? И какво трябва да значат пред здравомислието тези възгласи на празнословието, които неразумните дерзаят да хвърлят в лицето на истината? Не чувствате ли тук Божието определение: небе и земя ще премине, ала думите Ми няма да преминат (Мат. 24:35).

Св.Панталеймон,

Posted in Поучения.

Св.Панталеймон,закрилник на лекарите 
и акушерките - чества се на 27 юли

Св.Пантелеймон е от Никомедия (днес Измит),живял по време на управлението на римския император Максимиан Херкулий. Бил син на сенатора Евстрогий,който бил езичник.Майка му била християнка,но починала рано и той бил възпитан като езичник от баща си.Учил медицина при известния за времето си лекар Ефросин и станал придворен лекар. Християнският свещеник Ермолай го посветил в Христовата вяра.След като възкресил мъртво дете ухапано от змия след молитва към Бога,той повярвал с цялата си душа и бил кръстен от Ермолай като приел новото си име Пантелеймон ("всемилостив"). Просветил и обърнал към вярата и баща си.Пантелеймон станал известен лекар,който имал чудотворна сила да изцерява всяка болест,дадена му от Бога. 
След смъртта на баща си раздал наследството си на бедни, посещавал затворници, болни, нещастни и им помагал. Господ му дал чудотворна сила да лекува всяка болест. Нито един нещастен не си отивал от него, без да получи облекчение и помощ. Това възбудило завист у другите лекари и те търсели случай да му напакостят.Като го проследили видели,че Панталеймон тайно посещава тъмниците със затворени много християни там и ги лекува и казали за това на император Максимиан. Пантелеймон могъл лесно да се досети, каква участ го очаква.За да докаже на царя лъжливостта на боговете, Пантелеймон предложил да донесат един безнадеждно болен и да повикат жреците и те да помолят своите богове да го изцерят. Езическите жреци напразно молили боговете за болния. Но когато Пантелеймон призовал над болния името на Господ Иисус Христос, той веднага оздравял.Езическите жреци настроили императора против Панталеймон и той заповядал да го подложат на мъчения.Извели го извън града и го пуснали при разярени зверове,за да го разкъсат.Зверовете обаче били като кротки агнета и нищо не му навредили.Попитали го кой го е научил да прави магии и той казал,че учителя му Ермолай го е научил не на магии,а да прави чудеса с Божията 
сила.Заловили Ермолай и учениците му Ермил и Ермократ и ги посекли с меч,а Панталеймон обезглавили. Християните с благоговение погребали тялото му. Те описали живота и смъртта на мъченика и пратили на св. църкви повествованието, за да почитат вечно паметта на св. Пантелеймон. Това станало в 305 г.
В Светогорския руски манастир "Св. Пантелеймон" се пази част от мощите на св. Пантелеймон. (Виж Света Гора и светогорските манастири).

Св.лечителю Панталеймоне,изцели нашите телесни и духовни немощи!

Подбрано от Житията на светиите 

МОЛИТВА КЪМ СВ. ВМЧК ПАНТЕЛЕЙМОН

Свети великомъчениче и целителю Пантелеймоне! Моли Бога за нас и не допускай да останат в нас болестите, от които боледуваме с душа и тяло! Изцели ни от тези язви и струпеи, които са ни причинени от нашите страсти. Боледуваме от леност и разслабеност – изцели ни. Боледуваме от влечение и привързаност към земните предмети – изцели ни. Боледуваме, о свети Пантелеймоне! Боледуваме от забрава: за делото на спасението, за нашите грехове и немощи, за нашите задължения – изцели ни. Боледуваме от злопаметство, гневливост, ненавист – изцели ни, о целителю Свето-Атонски и вселенски. Боледуваме от завист, гордост, надменност, превъзнасяне, при цялата ни оскъдица и непотребност – изцели ни. Боледуваме от много и различни пристъп на плътоугодие: чревоугодие, невъздържаност, сластолюбие – изцели ни. Боледуваме от сънливост, многословие, празнословие, осъдителност – изцели ни, о свети Пантелеймоне! Болят ни очите от греховни взирания, болят ни ушите от слушане на пустословия, злоречия, клевети – изцели ни. Болят ни ръцете неразположени да се издигат за молитва и да подават милостиня – изцели ни. Болят ни краката от нежелание бързо да отиват в храма Господен – изцели ни. Боли ни, твърде ни боли нашият език, нашите уста: от пустословие, празнословие, злоречие, отвращавайки се от молитвословие и славословие, или произнасяйки ги небрежно, разсеяно, без внимание, без разбиране – изцели ни, о милостиве! Боледуваме от главата до петите: боледува в нас разума с несхватливост, неразумност и безумие; боледува в нас волята, отвращаваща се от свети занимания и стремяща се към дела вредни и богопротивни; боледува в нас паметта, забравяща нашите прегрешения и задържаща в себе си съгрешенията и оскърбленията на ближните ни; боледува в нас въображението, не умеейки и не желаейки живо да ни представи нашата смърт, вечната мъка на грешните, благата на Царството Небесно, Божия гняв, кръстните страдания Христови, Неговото разпятие – изцели ни, о свети Пантелеймоне! Всичко в нас боледува. Изнемогва и нашата душа с всичките и сили и способности. Изнемогва и тялото ни с всички негови членове.. Изцели ни, о свети Пантелеймоне, Целителю безвъзмездни и любвеобилни Лечителю, слуга на Пресвета Богородица, и не оставяй нашето окаянство в недъзи и немощи: та изцелявайки се с твоята благодат, да прославяме Пресветата Троица, Отца и Сина и Светия Дух. Амин.

СВЕТИ ПРОРОК ИЛИЯ -АКАТИСТ

Posted in Поучения.

КОНДАК 1

Избран от Бога за обръщане на Израил от Вааловите прелести, страшни изобличителю на законопрестъпните царе, просиял с пламенна ревност по Бога Вседържителя, със свят живот и чудеса, грабнат с плът на Небето и имащ да дойде преди Второто Христово пришествие, похвални песни ти принасяме, Божий пророче Илия. А ти, като имаш велико дръзновение пред Господа, от всякакви злини и беди избави с твоите молитви нас, които благочестно ти зовем: Радвай се, велики пророче Илия, славен предтеча на Второто пришествие Христово.

ИКОС 1 
Ангел в плът си бил със своята ревност по Бога и чисто житие, пророче: още когато беше младенец, твоят баща Совах видя светли Ангели, беседващи с тебе, повиващи те с огън и хранещи те с пламък, което предзнаменуваше твоята пламенна ревност по Бога, силата на твоите слова и твоето житие, непорочно като светлина. Затова с удивление ти зовем така: 
Радвай се, от вечност предизбран да послужиш на спасението на Израилевите синове; радвай се, подготвен от майчината утроба за известител на Божествените истини и благочестието. 
Радвай се ти, който си удивил твоя родител с преславното видение на тебе; радвай се, защото от младини си възлюбил девствената чистота и безмълвието. 
Радвай се, защото си презрял суетата на този свят и всички негови блага, и всецяло си посветил душата си на Господа; радвай се, озарен от Бога със светлината на премъдростта и от детство напоен с учението на благочестието.
Радвай се, велики пророче Илия, славен предтеча на Второто пришествие Христово.

КОНДАК 2 
Виждайки нечестието и развращението в Израил, преславни пророче, ти си скърбял силно духом и от ревност по Божията слава си се възпламенявал, задето Израилевите синове се покланят на мерзките идоли и са отстъпили от истинния Бог, на Когото всички небесни войнства със страх зоват: Алилуя.

ИКОС 2 
Като помрачи разума си със зла воля, беззаконният израилски цар Ахаав остави истинния Бог Вседържител и се покланяше на мерзкия идол Ваал, и умножи идолопоклонството и нечестието в царството си. А ти, пророче, изпълнен с велика ревност по Бога, дръзновено си изобличил царя и си му възвестил, че за наказание на него и на неговото царство три години и шест месеца няма да има дъжд, нито роса, и ще бъде голям глад по цялата земя. Като се удивляваме на твоята велика ревност по Бога и дръзновение, с любов ти зовем: 
Радвай се, безстрашни проповедниче на истината и крепки защитниче на благочестието; радвай се, ревностни изобличителю на нечестието. 
Радвай се ти, който си преклонил дълготърпеливия Бог към наказание на неразкаяните грешници; радвай се, защото си заключил небето с думата си и си направил плодоносната земя неплодна. 
Радвай се, защото си измолил от Господа тригодишен глад заради нечестието на хората; радвай се, защото Всевишният Господ те дарува за Бог на Ахаав, както някога Мойсей на фараона. 
Радвай се, велики пророче Илия, славен предтеча на Второто пришествие Христово.

КОНДАК 3 
Със силата на твоята молитва, предивни пророче, небето наистина се заключи и не даде дъжд три години и шест месеца, и бе голям глад по цялата земя, та поне, измъчвани от глад и зной, нечестивите хора да се покаят и обърнат към Господа, и в умиление да Му зоват: Алилуя.

ИКОС 3 
Като имаше голямо благоволение към тебе, пророче, Господ пожела да те отлъчи от беззаконните синове на Израил, за да не търпиш глад и жажда с тях, и ти заповяда да отидеш при потока Хорат, където враните те хранеха, като ти носеха хляб и месо. Затова ти принасяме тези похвали: 
Радвай се ти, който с пост и бдение си изтребил всички земни и суетни помисли; радвай се, защото с молитва и богомислие ума си към горното си устремил. 
Радвай се, величание на патриарсите и красота на пророците; радвай се, похвала на девствениците и слава на преподобните. 
Радвай се, наставниче на светителите и твърдост на мъчениците; радвай се, защото си обърнал заслепените от неверие и нечестие Израилеви синове към пътя на истината. 
Радвай се, велики пророче Илия, славен предтеча на Второто пришествие Христово.

КОНДАК 4 
Силна буря, разрушаваща планини, идеше, когато Господ се приближи към тебе, пророче, в Хорив; яви се и трус, но не в труса бе Господ, и след труса - огън, и не в огъня бе Господ, а след огъня - лъх от тих вятър - и там ти се яви Господ. Почувствал Неговото присъствие, си покрил лицето си с кожуха, и със страх и радост си зовял към Него: Алилуя.

ИКОС 4 
Нечестивият цар Ахав, като чу твоята заповед да събере всички Израилеви колена на планината Кармил и да доведе на нея всички Ваалови пророци, на часа изпрати и събра всички, и сам дойде там. А ти, ревнителю за славата Божия, като пожела докрай да посрамиш мерзките идоли и да прославиш истинния Бог, заповяда да приготвят две жертви, но огън да не подклаждат, и рече: Оня Бог, Който отговори чрез огън, Той е Бог. Като чуха това, всички хора рекоха: Добре казва Илия, тъй да бъде. А ние те величаем и зовем: 
Радвай се, велики пратениче на Небесния Цар и известителю на Неговите свети повеления; радвай се диаманте, непобедим в ревността, и непоколебим стълпе на благочестието. 
Радвай се, силни защитниче на истината и твърди противниче на Божиите врагове; радвай се, изкоренителю на нечестието и насадителю на благочестието.
Радвай се, пламенни ревнителю на Божествената слава; радвай се, защото и в последните дни на света ще проповядваш истинния Бог и ще изобличаваш окаяния антихрист. 
Радвай се, велики пророче Илия, славен предтеча на Второто пришествие Христово.

КОНДАК 5 
Тебе, Богопратената звезда, мислеше да угаси беззаконната царица Иезавел: като се изпълни с ярост към тебе за погубването на нейните безсрамни пророци, поиска да те убие. Защото сърцето й се ожесточи и не искаше да повярва в твоите чдеса, пророче, да познае истинния Бог, и да Му пее: Алилуя.

ИКОС 5 
Като видяха всички хора в Израил огън от Господа по твоята молитва, слязъл от небето върху твоята жертва, всехвални пророче, и изгорил я цялата, и погълнал дървата и камъните, и пръстта, и водата, паднаха на лицето си и извикаха: "Наистина Господ е Бог". И повярваха хората в Бога, а срамните пророци ти изкла. А ние, като славим всесилния Бог, чудодействащ чрез Тебе, казваме така: 
Радвай се ти, който си придобил превелико дръзновение към Владиката на всичко; радвай се, защото си утвърдил Божествената истина чрез знамения и чудеса. 
Радвай се ти, който си посрамил демонската прелест и си прославил истинната вяра; радвай се, защото си просветил неверните с истинно богопознание. 
Радвай се, защото с трикратното изливане на вода върху жертвеника си явил тайната на Пресвета Троица; радвай се, защото цялото естество на нещата ти се подчиняваше, огънят и водата ти служеха. 
Радвай се, велики пророче Илия, славен предтеча на Второто пришествие Христово.

КОНДАК 6 
Проповедник на истинното богопознание и благочестие си се явил, пророче, не само в Израил, но и в езическата страна, като си бил изпратен от Господа в Сарепта Сидонска да се прехраниш при жена вдовица, и най-вече самата нея да прехраниш в глада: изпълнен с велика благодат на чудотворство, неоскъдно си умножил брашното и елея в дома й, докато премине гладното време, и с трикратно духване след молитва си възкресил умрелия й син, и си пял на чудодействащия Бог: Алилуя.

ИКОС 6 
Възсиял с велика ревност по Бога Вседържител, силно си скърбял, пророче, задето Израилевите синове оставиха Неговия завет, разрушиха жертвениците Му и избиха пророците Му. А Господ за твое утешение ти извести, че не целия Израил е отстъпил от Него, но има седем хиляди съкровени Свои раби, които не са преклонили колене пред Ваал. Затова, като спомняме твоята ревност по Бога, с благоговение ти пеем: 
Радвай се, верни служителю и близки друже Господен; радвай се, образ и похвала на благочестивите пастири. 
Радвай се, наставниче към спасението и просвещение на седящите в тъмнина; радвай се, защото внушаваш мъжество на защитниците на истината и ги укрепяваш в подвизите и страданията за правдата. 
Радвай се, защото си горял с пламенна, серафимска любов към Бога; радвай се, защото и Господ във всичко те слушаше и вършеше всичко по твоята молба. 
Радвай се, велики пророче Илия, славен предтеча на Второто пришествие Христово.

КОНДАК 7 
Като искаше да яви Своето милосърдие на каещите се грешници, Човеколюбивият Господ, след като свърши предреченото гладно време, изпрати по твоята молитва, пророче, и по думите на устата ти, обилен и мирен дъжд на жадната земя: Израилевите синове, сподобили се с толкова милости, в сърдечно умиление благодарствено зовяха към Бога: Алилуя.

ИКОС 7 
Ново злодеяние добави нечестивият цар Ахаав към своите беззакония, като заповяда да убият невинния Навутей и завладя лозето му. Затова, като си изобличил законопрестъпния цар, си му предрекъл, пророче, че където бе умъртвен Навутей, там и неговата кръв ще лижат свине и псета, и жена му Иезавел ще изядат псета, и целият му дом ще бъде изтребен. И тъй, като знаем за сбъдването на това страшно пророчество, се ужасяваме и зовем: 
Радвай се, страшни отмъстителю на обиждащите и жестокосърдните; радвай се, крепки застъпниче за сираците и изпадналите в беда. 
Радвай се, наказателю на непочитащите светите празници на Православната Църква; радвай се ти, който низвергваш дръзките хулители на Божието име. 
Радвай се ти, който поразяваш беззаконните, като с гръм, със словото на изобличението; радвай се, защото знаеш бъдещето като настояще и предричаш далечното като близко. 
Радвай се, велики пророче Илия, славен предтеча на Второто пришествие Христово.

КОНДАК 8 
Странен и свръхестествен промисъл показа Господ за тебе, пророче, когато заповяда на алчните и нечедолюбиви врани, да те хранят в глада при потока Хорат, където непрестанно пребъдваше в молитва и богомислие, и пееше на Бога: Алилуя.

ИКОС 8 
Целият си бил украсен с велико смирение, пророче Божий, затова си изгорил с огън дошлите при тебе с гордост петдесетоначалници със своите войни, за да те отведат при беззаконния цар Охозия, а дошлия със смирение Авдий, който хранеше пророческите ученици, си помилвал. Затова ти принасяме тези похвални песни: 
Радвай се, смирителю и вразумителю на гордите, покров и застъпниче на смирените; радвай се, наказателю на користолюбивите съдии, и помощниче на правосъдните. 
Радвай се, помощниче на правоверното войнство и победителю на нечестивите врагове; радвай се, облечен в премъдрост като в броня и ограден с правда като с щит. 
Радвай се, въоръжен с ревност по Бога като с меч, и окрилен с пост като с криле; радвай се, покрит с вяра като с шлем на спасението, и увенчан с любов като с пресветъл венец. 
Радвай се, велики пророче Илия, славен предтеча на Второто пришествие Христово.

КОНДАК 9 
Всяко човешко естество силно се удивлява как ти, пречудни пророче, си вървял четирдесет дни, без да ядеш и да пиеш, до планината Хорив, където си се сподобил с преславното явяване и пресладките беседи на Господа Вседържител, и си Му пял: Алилуя.

ИКОС 9 
Мъдреците на тоя свят недоумяват и не могат да обяснят как ти, великоименити Илие, в човешка плът и подобострастен на нас, си бил взет с тяло на небесата, от явилата ти се огнена колесница, с огнени коне. Като славим прославилия те Господ и се удивляваме на твоето възнасяне, благоговейно ти зовем: 
Радвай се, защото си умъртвил вехтия човек в себе си с пречудно въздържание; радвай се, защото си изгорил всеки веществен помисъл с огъня на Божествената ревност. 
Радвай се, защото с твоето пречудно вземане на Небето си развеселил човешкия род и си го уверил във вечния живот; радвай се, почетен от Бога със свръхестествена чест и слава и прославен повече от всички древни пророци. 
Радвай се ти, който си бил радостно посрещнат от ангелските ликове в небесните селения; радвай се, защото името ти се почита в целия свят и твоята ревност по Бога усърдно се прославя. 
Радвай се, велики пророче Илия, славен предтеча на Второто пришествие Христово.

КОНДАК 10 
Като искаше да спаси Израилския народ от прелестите на Ваал, Всеблагият Бог те избра, велики пророче, за оръдие на Своята воля и те облече в Божествената власт и сила, за да обърнеш неверните, да изправиш беззаконните, да просветиш помрачените и да научиш всички да пеят на Бога: Алилуя.

ИКОС 10 
Стена и подкрепа бъди за нас, пресвети пророче, като утоляваш с твоето силно ходатайство праведния Божий гняв, поразяващ нас, грешните и непотребни, с бездъждие и глад, с телетворни ветрове и болести, та, избавени от беди, благодарствено да ти пеем: 
Радвай се, защото с твоите молитви затваряш и отваряш небето, и изпращаш от Бога плодородие и неплодородие на земята; радвай се, защото с твоето ходатайство пред Бога низвеждаш мирни дъждове и животворна роса на земните растения.
Радвай се, защото умиряваш свирепите морски вълни и страшни бури, и по Божия воля управляваш гръмовете и мълниите; радвай се, защото укротяваш тлетворните ветрове и смъртоносните язви, поразяващи хора и добитък.
Радвай се, хранителю на сираци и вдовици, и покровителю на щедрите хора; радвай се, защото поразяваш нечестивите хулители и гонители на православната вяра, и прогонваш духовете на злобата от Божиите раби.
Радвай се, велики пророче Илия, славен предтеча на Второто пришествие Христово.

КОНДАК 11 
Приеми от нас умилено пение, Божий пророче Илие, както си приел молбата на Елисей, когато поиска духът, който е в тебе, да бъде двойно в него, и когато, издигайки се на небето, си му хвърлил кожуха си, с който той раздели, както и ти преди, Йорданските води, и стана наследник на действащата в теб Божия благодат; така и нас покрий с кожуха на твоята милост от всякакви беди и напасти, та с благодарение да зовем на Бога: Алилуя.

ИКОС 11 
Светозарно светило в Израил си бил, всехвални пророче, сияещ с равноангелско житие и премъдрост, с необичайна ревност по Бога и преславни чудеса, просвещаващ хората с истинско богопознание и прогонващ мрака на идолослужението. Затова ти принасяме похвални песни и зовем: 
Радвай се, лъчезарна звезда, озарила цялата вселена със своето сияние; радвай се, светоносна свещ, непрестанно горяща и просвещаваща седящите в тъмнина. 
Радвай се, озарен с дух на премъдрост и разум, изпълнен с дух на съвет и крепост; радвай се, просветен с дух на знание и благочестие, и напоен с дух на страх Божий. 
Радвай се, преукрасен с високи добродетели и преславни чудеса; радвай се, защото си изпълнявал Божиите съдби на земята, пророци и царе си помазвал. 
Радвай се, велики пророче Илия, славен претеча на Второто пришествие Христово.

КОНДАК 12 
Велика благодат ти се даде от Бога, прехвални пророче, защото в земния си живот си пророчествал и си извършвал дивни чудеса, и свръхестествено си бил взет с плът на Небето: а след вземането ти дивно си застанал на Тавор пред преобразилия се Господ и си беседвал с Него, и до днес не преставаш да чудодействаш и да изливаш милости и изцеления на усърдно почитащите те и вярно зовящи към Бога: Алилуя.

ИКОС 12 
Като възпяваме твоята ревност по Бога и равноангелно житие, твоите дивни и преславни чудеса и превеликото благоволение на Господа към тебе, те възхваляваме, великоимените пророче Илие; но, безсилни да изобразим достойно твоето величие и слава, с умиление ти зовем така: 
Радвай се, ковчеже на Божествената слава и всечестни храме на Пресвета Троица; радвай се, неугасващ светилниче на църквите и благовонен цвят от Божествения рай. 
Радвай се, ръководителю на благочестивите пустинници и наставниче и подкрепа на девствениците; радвай се, защото подбуждаш грешниците към покаяние и ходатайстваш на целия християнски род за вечен живот.
Радвай се, защото се наслаждаваш в светата светлина на неизказаната слава и непрестанно славословиш Господа; радвай се, защото в края на времената ще извършиш велики знамения и чудеса за утвърждаване на хората в истинната вяра и за изобличаване на антихриста. 
Радвай се, велики пророче Илия, славен предтеча на Второто пришествие Христово.

КОНДАК 13 
О, предивни и преславни пророче Божий Илие, превелики ревнителю по Бога, изпращащ от Бога дъждове и бездъждие, плодородие и неплодородие на земята! Чуй това малко, благоговейно моление, което ти принасяме и с твоето топло застъпничество пред Господа ни запази от бездъждие, от глад и смъртоносни болести, подай ни благоразтворение на въздуха и плодородие, и дух на правоверие и благочестие, та, избавяни от вечните мъки, да се сподобим с райско блаженство, като пеем на Бога: Алилуя.

Този кондак се чете три пъти, след това икос 1-ви Анегл в плът…; и 1-ви кондак Избран от Бога…

МОЛИТВА  към СВЕТИЯ БОЖИЙ ПРОРОК ИЛИЯ 
О, прехвални и пречудни Божий пророче Илие, просиял на земята с твоето равноангелско житие, пламенна ревност по Господа Бога Вседържителя и с преславни знамения и чудеса, и, поради крайното Божие благоволение към тебе, свръхестествено взет на огнена колесница с плът на Небето, сподобил се да беседваш с преобразилия се на Тавор Спасител на света, и непрестанно пребъдващ в райските селения и предстоящ пред Престола на Небесния Цар! Чуй нас, грешните и непотребни, които в този час предстоим пред твоята света икона и усърдно прибягваме пред твоето ходатайство. Моли за нас Човеколюбивия Бог да ни даде дух на покаяние и съкрушение за нашите грехове и със Своята всесилна благодат да ни помогне да оставим пътя на нечестието и да преуспяваме във всяко добро дело; да ни укрепи в борбата с нашите страсти и похоти; да насади в сърцата ни дух на смирение и кротост, дух на братолюбие и незлобие, дух на търпение и целомъдрие, дух на ревност за славата Божия и за спасението на ближните. Изкорени с твоите молитви, пророче, злите обичаи на света, и най-вече погибелния и тлетворен дух на този век, заразяващ християнския род с неуважение към Божествената православна вяра, към уставите на Светата Църква и към Господните заповеди, с непочитание към родителите и властите, и низвергващ хората в бездната на нечестието, разврата и погибелта. Отвърни от нас, пречудни пророче, с твоето ходатайство праведния Божий гняв и избави всички градове и села в нашето Отечество от бездъждие и глад, от страшни бури и земетресения, от смъртоносни язви и болести, от нашествия на врагове и междуособни войни. Укрепи с твоите молитви, преславни, нашите власти в големия и многотруден подвиг на управлението на народа, помагай им във всички добри дела и начинания за въдворяване на мир и правда в нашата страна. Подкрепяй христолюбивото войнство в борбата с нашите врагове. Изпроси, пророче Божий, свята ревност по Бога на нашите пастири, сърдечна грижа за спасението на пасомите, мъдрост в учението и управлението, благочестие и твърдост в изкушенията, измоли безпристрастие и безкористност на съдиите, правота и състрадание към обидените, на всички началстващи грижа за подчинените, покорство и послушание към властите и усърдно изпълнение на своите задължения; та, като поживеем така в мир и благочестие в този век, да се сподобим да станем причастници на вечните блага в Царството на нашия Господ и Спасител Иисус Христос, на Когото подобава чест и поклонение с безначалния Негов Отец и с Пресветия Дух във вечни векове. Амин.

източник - http://www.sv-atanasii-varna.org/

      Снимка на Dobrin Velev.

Показване на още реакции

Молебен канон към Света великомъченица Марина

Posted in Поучения.

Свещеникът: Благословен е нашият Бог всякога, сега и винаги и во веки веков.

Певците: Амин.

Псалом 142. 
Господи! Чуй молитвата ми, послушай молбата ми по Твоята истина; чуй ме по Твоята правда и не влизай в съд с Твоя раб, защото пред Тебе няма да се оправдае нито един от живите. Врагът преследва душата ми, натъпка в земята живота ми, принуди ме да живея в тъма като отдавна умрелите, – и отпадна в мене духът ми, онемя в мене сърцето ми. Спомням си за стародавните дни, 
размишлявам за всички Твои дела, разсъждавам за делата на Твоите ръце. Простирам към Тебе ръце; душата ми е към Тебе като жадна земя. Чуй ме по-скоро, Господи: духът ми изнемогва; не скривай лицето Си от мене, за да се не уподобя на ония, които слизат в гроб. 
Дай ми да чуя рано Твоята милост, защото на Тебе се уповавам, Господи. Посочи ми, Господи, пътя, по който да вървя, защото към Тебе възнасям душата си. Избави ме, Господи, от моите врагове: към Тебе прибягвам. Научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог; Твоят Благ Дух да ме води в земята на правдата. Заради Твоето Име, Господи, оживи ме; заради Твоята правда избави от напаст душата ми и по Твоята милост изтреби враговете ми и погуби всички, които угнетяват душата ми, защото аз съм Твой раб.

Слава..., и сега... .

Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава на Тебе, Боже. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава на Тебе, Боже. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава на Тебе, Боже. Упование наше, Господи, слава на Тебе.

Бог Господ, глас 4:
Бог е Господ и ни се яви; благословен е идещият в Името Господне. (4 пъти)

Стих 1: Славете Господа, защото Той е благ, защото милост Му е вечна. (пс.117:1) Бог е Господ…

Стих 2: Обсадиха ме, обиколиха ме, но с Името Господне аз ги повалих. (пс.117:11) Бог е Господ…

Стих 3: Това е от Господа, и е дивно в очите ни. (пс.117:23) Бог е Господ…

Тропар, глас 4. 
Към великомъченицата и девицата Марина, която с целомъдрието душата Си украси, приветствено да извикаме от дълбините на душата си: Мъченице досточудна, по Твоите молитви избави всички, които Те почитат от глад и болести, и от всяка друга вреда на врага, за да почитаме божествено Твоята памет.

Слава…, и сега … . 
Богородичен, глас 4:
Ние недостойните, Богородице, няма да престанем да говорим за Твоята сила, защото, ако Ти не би се застъпила с молитви, кой щеше да ни избави от толкова големи беди? Кой щеше да ни запази досега свободни? Няма да отстъпим от Теб, Владичице, защото Ти 
винаги спасяваш Твоите раби от всякакви злини.

Псалом 50. 
Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми. Много пъти ме умий от моето беззаконие и очисти ме от моя грях, защото беззаконията си съзнавам и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе, пред Тебе Едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших; тъй че Ти си 
прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето, в беззаконие съм заченат и в грях ме роди майка ми. Ето, Ти обикна истината в 
сърцето и вътре в мене ми яви мъдростта Си. Поръси ме с исоп и ще бъда чист; умий ме и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие и ще се зарадват костите, от Тебе съкрушени. Отвърни 
лицето Си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнимай от мене. 
Върни ми радостта на Твоето спасение и с Властния Дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми и устата ми ще възвестят Твоята хвала; защото, да би 
искал жертва, аз бих ти дал; но към всесъжения не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен; сърце съкрушено и смирено, Бог не ще презре. Стори добро, Господи, на Сион по Твоето благоволение; 
въздигни стените иерусалимски; тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение; тогава на Твоя олтар ще възложат телци.

Молебен канон, глас 8.

Песен 1.

Ирмос: Като премина през морето…

Припев: Света великомъченице Марино, моли Бога за нас!
Паметна Марино на Небесата, изпълнена с проблясъците на Всевишния, просвети моя ум с Твоите молитви и от тъмнината на страстите ме освободи. 
Света великомъченице Марино, моли Бога за нас! 
Топло Те моля аз жалкият, чрез Твоите молитви, О, Марино, мъченица Христова, освободи ме от затрудненията на живота и в смущенията на страстите ме утеши.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух:

Велик е подвигът Ти, скромна, големия змей наистина Си покорила храбро. Ето защо и на мен подари, Марино, да предвиждам неговите мъдрувания.

И сега и винаги и во веки веков. Амин:

Ти си Дево непорочна, смелост на моя разум и надежда на смирените ми измъчени душа и сърце, Ти си светлината, живота и възкресението.

Песен 3.

Ирмос: Творче на небесния свод… 
Света великомъченице Марино, моли Бога за нас! 
Радвайки се, всеблажена, на Небесата с мъчениците, всички нас запази с молитвите Си и от страстите ни освободи. 
Света великомъченице Марино, моли Бога за нас! 
Чрез покрова на Твоята икона, мъдра Марино, изцелени от демонските примки и нещастия се спасяваме.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух:

Благодарствено пение Твоят раб Ти принася, избавен от страшната болест, О, Марино, чрез молитвите Ти.

И сега и винаги и во веки веков. Амин:

Имаме Те в живота, Всенепорочна, покровителка и стена нерушима. Затова от страшните пристъпи на лъжовния живот не се страхувам. Избави от опасности, чрез Твоите молитви Марино, тези които с откровена вяра прибягват към Теб и изцели множеството наши 
страсти. Погледни добросърдечно, Всевъзпявана Богородице, на моето 
тежко телесно страдание и изцели душевната ми болка.

Свещеникът казва съкратената сугуба ектения: 
Помилвай ни, Боже, по великата Си милост, молим Ти се, чуй 
ни и ни помилвай.

Певците: Господи, помилуй. (три пъти)

Още се молим за благочестивия и Православен български народ и за Христолюбивото наше войнство. 
Още се молим за Високопреосвещения наш митрополит (името).

Още се молим за милост, живот, мир, здраве, спасение и прощение на греховете на Божиите раби (свещеникът поменава имената за здраве).

Още се молим за всички братя и за всички Християни.

Защото Си Милостив и Човеколюбив Бог и на Тебе, Отца и 
Сина и Светия Дух, въздаваме слава сега и винаги и во веки веков.

Певците: Амин.

Седален, глас 2.

С красотите на девството и кървите от мъченичеството душата си украсила мъченице славна Марино, поверила си се на Създателя, съхранил те наистина целомъдрена през вековете, затова ликуваш с Архангелските и Ангелски воинства, с апостолите, пророците и 
мъченическите хорове, всехвална.

Песен 4.

Ирмос: Чух, Господи… 
Света великомъченице Марино, моли Бога за нас! 
Изпитана, всеславна, и обдарена със Свято великолепие, почитащите Те споменавай и избавяй от болести, чрез Твоите молитви. 
Света великомъченице Марино, моли Бога за нас! 
Светите Твои потоци от кръв, Марино, угасиха ужасния пламък на страстите ми и към здраве ме отправиха.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух:

Капките от кръвта Ти угасиха всякакъв безбожен огън и освободиха душите на покланящите се, Марино, Богопрославена, 
И сега и винаги и во веки веков. Амин: Ти неувяхваща роза, О, Дево, единствена Си израстнала. Чрез молитвите Си обгради прибягващите към Теб, Майко Дево.

Песен 5.

Ирмос: Просвети ни с Твоите повеления…

Света великомъченице Марино, моли Бога за нас! 
Просветли нас, които Те почитаме, Боговдъхновена, приближила сега великата светлина, изпълваща нашите души. 
Света великомъченице Марино, моли Бога за нас! 
С достойно облажаваните Твои кръвни потоци, изгаси пламъците на измамата и изсуши течението на безчестната тирания, Марино всепочитана.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух:

Със светите прелести на Твоя Жених, прочута, отдадена навъзпяващите Те, Свещена светлина, чрез молитвите Си душите ни изпълни.

И сега и винаги и во веки веков. Амин:

Пречиста, Всепочитана, със Свята вода ме ороси и чрез изворите на милостта Си одъжди ме, дарувайки ми капки сълзи.

Песен 6.

Ирмос: Помилвай ме Спасителю… 
Света великомъченице Марино, моли Бога за нас! 
Дойде просветлението, почитана, осветяваща верните, изгонваща 
неизлечимите страсти и демоните, чрез Твоите молитви. 
Света великомъченице Марино, моли Бога за нас! 
Христос с девствен венец, Марино, Теб увенча като чиста и непорочна и в девствения хор Те постави, за да се молиш на Него за всички.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух:

Възпявайки Бога с незатихващ глас, споменавай мен грешния, Марино всеславна, за да се избавя от скърбите, страшната болест и ужасите на разбойника.

И сега и винаги и во веки веков. Амин:

От Архангелския зов, Бога, Марие Си родила, Когото сега омилостиви за нас като могъща, на викащите с вяра и Даващият разрешение на греховете ни, Всепречиста. Избави от опасности, чрез Твоите молитви Марино, тези които с 
откровена вяра прибягват към Теб и изцели множеството наши страсти. 
Погледни добросърдечно, Всевъзпявана Богородице, на моето тежко телесно страдание и изцели душевната ми болка.

Свещеникът казва съкратената сугуба ектения: 
Помилвай ни, Боже, по великата Си милост, молим Ти се, чуй ни и ни помилвай.

Певците: Господи, помилуй. (три пъти)

Още се молим за благочестивия и Православен български народ и за Христолюбивото наше войнство.

Още се молим за Високопреосвещения наш митрополит (името).

Още се молим за милост, живот, мир, здраве, спасение и прощение на греховете на Божиите раби (свещеникът поменава имената за здраве).

Още се молим за всички братя и за всички Християни. Защото Си Милостив и Човеколюбив Бог и на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, въздаваме слава сега и винаги и во веки веков.

Певците: Амин.

Кондак, глас 2: 
Невеста избрана на Спасителя, Марино славна, разпръсни множеството ми грехове, вредата от страстите, избави ме от опасностите, помрачението от болестите ми оправи, чрез Твоите молитви, всеприснопаметна.

Прокимен, глас 4: 
Твърдо се уповавах на Господа, и Той се наклони към мене и чу моите вопли. (Пс. 39:1-2) (три пъти)

Стих: Постави на камък нозете ми и утвърди стъпките ми. Твърдо се уповавах на Господа…

Свещеникът: За да се удостоим да изслушаме Светото Евангелие, Господа Бога да помолим.

Певците: Господи, помилуй. (три пъти)

Свещеникът: Премъдрост! Да застанем прави, за да изслушаме Светото Евангелие. Мир на всички!

Певците: И на твоя дух.

Свещеникът: Ще се чете из Светото Евангелие от Лука.

Певците: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе.

Свещеникът: Да внимаваме!

Св. Евангелие (Лука, 9: 1-6).
В онова време Иисус като свика дванайсетте Свои ученици, даде им сила и власт над всички бесове, и да лекуват болести, и ги разпрати да проповядват Царството Божие и да изцеляват болни. И 
рече им: нищо не си вземайте за по път, ни тояга, ни торба, ни хляб, ни сребро, нито да имате по две дрехи; и в която къща влезете, там оставайте, и оттам потегляйте на път; и ако някои ви не приемат, като излизате от оня град, отърсете и праха от нозете си, за 
свидетелство срещу тях. Те тръгнаха и ходеха по селата, като благовестяха и лекуваха навред.

Певците: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух:

По молитвите на Мъченицата, Милостиве, очисти множеството наши съгрешения.

И сега и винаги и во веки веков. Амин:

По молитвите на Богородица, Милостиве, очисти множеството наши съгрешения.

Стих: Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост и по многото Си щедрости изглади беззаконието ми.

Стихира, глас 6. 
Марино всеславна – Мъченическа славо, заедно с девствените дружини, и ликовете на мъчениците, на извършващите с вяра Твоето успение, и на Светата Ти памет, доближаващите Твоя покров, преславна, спаси молейки Господа и изцели всяка болест, 
освобождавайки от психическите страшни беди, запази от опасностите на врага, имаща дръзновение към Бога, Богомъдра.

Свещеникът: Спаси, Боже, Твоя народ и благослови Твоето наследие, посети Твоя свят с милост и щедрости, утвърди силата на Православните Християни, изпрати върху нас Твоите богати милости по молитвите на Всепречистата наша Владичица Богородица и Приснодева Мария, със силата на Честния и 
Животворящ Кръст Господен, по застъпничеството на честните безплътни Небесни сили, по молитвите на честния славен Пророк, Предтеча и Кръстител Иоан, на Светите славни и всехвални 
апостоли, на Светия славен апостол Ерм епископ Филипополски, на Светите славни и добропобедни мъченици, на преподобните и Богоносни наши отци, на Светите наши отци и вселенски велики учители и светители Василий Велики, Григорий Богослов и Иоан Златоуст, на Светите наши отци Николай, архиепископ
Мирликийски Чудотворец и Спиридон, епископ Тримитунтски Чудотворец, на Светите наши отци равноапостолни 
славянобългарски просветители Методий и Кирил и техните Свети ученици Климент и Наум Охридски Чудотворци, Сава, Горазд и Ангеларий, на Светите благоверни велики князе Борис-Михаил 
Покръстител и Енравота-Боян, на Светия благоверен цар Петър, на Светия наш отец Иоан, пустиножител Рилски Чудотворец, на Светите наши отци Иларион, епископ Мъгленски, Сава архиепископ Сръбски, Иоаким и Евтимий, патриарси Търновски, Ефрем патриарх Сръбски, Серафим, архиепископ Богучарски, Св.Софийски чудотворец и Софроний, епископ Врачански, на преподобните и Богоносни наши отци Гавриил Лесновски, Иоаким Осоговски, 
Прохор Пшински, Иоаникий Девички, Теодосий Търновски, Димитрий Басарбовски и Паисий Хилендарски, на Светите славни и добропобедни мъченици Георгий Победоносец и Димитрий 
Мироточиви, на Светите мъченици Георги, Георги, Николай, Георги и Константин Свето Софийски, на Светите Пловдивски, Баташки и Новоселски мъченици и на Светия (Светата, Светите) (името на 
храмовия Светия), на преподобните и Богоносни наши отци, на Светите и праведни Богоотци Иоаким и Анна, на Светия (Светата, Светите) (името на Светията на деня), чиято памет честваме, на Светата славна и добропобедна мъченица Марина и на всички Светии, молим Те, Многомилостиви Господи, чуй нас, грешните, които Ти се молим, и ни помилвай.

Певците: Господи, помилуй. (четири пъти по три)

Свещеникът казва възгласа: 
По милостта и щедростите на Единородния Твой Син, с Когото Си благословен, заедно с Пресветия, Благия и Животворящия Твой Дух сега и винаги и во веки веков.

Певците: Амин.

Песен 7.

Ирмос: Еврейските деца… 
Света великомъченице Марино, моли Бога за нас! 
Дъждовните потоци на Твоите кърви, потопиха празнословията на идолите. Сега Ти наводняваш с всякакви изцеления, мъченице Марино, и прекратяваш огъня на различните страшни болести. Света великомъченице Марино, моли Бога за нас! Мъченице Марино, венценосица на Всевишния, бъди предстояща за всички нас възпяващите и непрестанно моли да се избавим от 
опасностите.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух:

Винаги източва, О, Марино, реки от изцеления Твоята икона, болките сега отстранявани от телата, душите освежава и изпълва с веселие.

И сега и винаги и во веки веков. Амин:

Хваление устно чрез превъзнасяне Ти принасяме, Всепречиста Богородице, от тревожните ми мисли ме освободи, моля Те, и от осквернението на плътта, О, Непорочна Дево.

Песен 8.

Ирмос: Небесният Цар… 
Света великомъченице Марино, моли Бога за нас! 
Почитайки Твоята светоносна памет, освободи ме от всякакви болести чрез Твоите молитви, О, Марино, за да Те облажавам. Света великомъченице Марино, моли Бога за нас! 
Приемайки благодатта на изцеленията, Марино, прогонваш неизличимите язви, от прибягващите и от почтено жадуващите.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух:

Очиства заразата от болестите, Твоята икона, почитащите усърдноСветлия Ти празник, Марино мъченице.

И сега и винаги и во веки веков. Амин:

Изцелявайки душевния ми грях с деятелното лекарство на Твоето 
представителство, освети Дево – надеждо на тези, които Те възхваляват.

Песен 9.

Ирмос: Ние, спасените чрез Теб Дево… 
Света великомъченице Марино, моли Бога за нас! 
Сполучила виденията и нежната светлина на Небесното, Марино Богоприемна, чрез молитвите Си възпяващите от неприятностите избави. 
Света великомъченице Марино, моли Бога за нас! 
Марино даруваща на всички Православни освобождения от тежките болести и скърби, Христа моли, да даде сила на душата и тялото.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух:

Марино, обградена с Божията слава, моли се за тези които благоговеят, та да сполучат Божията слава и светлост.

И сега и винаги и во веки веков. Амин:

Марие Богородице Теб песнословим, защото избавяш от болести и опасности нас, непрестанно молеща Родилия се от Теб. Достойно е, наистина, да Те облажаваме, Богородице, Присноблажена и Пренепорочна и Майка на нашия Бог. По-почитана от Херувимите и несравнено по-славна от Серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, Която Си наистина Богородица, величаем!

Величания: 
На непорочната Невеста Христова, Светата Марина, да се помолим ние верните, викайки: освободи от болести и бедствия, чрез молитвите Си, нас почитащи Твоята Свята памет, мъченице. 
Не спирай Марино топло да се молиш на Създателя, за всички които благочестно Те облажават мъченице Господня, и с копнеж уважават Твоята Свята памет. 
Всички Ангелски воинства, Предтече Господен, дванадесет Апостоли и всички Светии, заедно с Богородица, сторете молитва за да бъдем спасени.

Трисвятое... Пресвета Троице... Отче наш...

Свещеникът: Защото Твое е царството...

Тропар, глас 1:
От бащините идоли от дете Си се отклонила, на мъчителя Олимврий надменността си потъпкала, всежизнерадостна скромна Марино, укрепена със силата на Кръста и чувствително появилата се глава на неприятеля съкрушаваш. Слава на прославителя Те Христос, слава на венчалия Те, слава на даващия чрез Теб всякакви изцеления.

Свещеникът казва съкратената сугуба ектения: 
Помилвай ни, Боже, по великата Си милост, молим Ти се, чуй 
ни и ни помилвай.

Певците: Господи, помилуй. (три пъти)

Още се молим за благочестивия и Православен български народ и за Христолюбивото наше войнство.

Още се молим за Високопреосвещения наш митрополит (името).

Още се молим за милост, живот, мир, здраве, спасение и прощение на греховете на Божиите раби (свещеникът поменава имената за здраве).

Още се молим за всички братя и за всички Християни. Защото Си Милостив и Човеколюбив Бог и на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, въздаваме слава сега и винаги и во веки веков.

Певците: Амин.

Свещеникът: отпуст и се пее на 2 глас.
Днес славословим благочестно, мъченице Марино, Твоята победа и Светата Ти памет при прославения празник – православно с догмите на Светата Троица и Те молим, да избавиш рабите Си от 
нещастия, болести и всякакви опасности, от тиранията на врага, всички, които Те приближават, прославена. Владичице, приеми молитвите на Твоите раби и ни избави от всяка нужда и печал. Всичкото си упование на Теб възлагам, Майко Божия, запази ме под Твоя покров.

Превод от гръцки: иподякон протопсалт Аргир Сот. Малчев 
Набор: Галина Делчункова 
Редакция: Петър Драганов