kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

24 ноември - Света великомъченица Екатерина

Posted in Жития.

св.Екатерина

Света Екатерина живяла в египетската столица Александрия през III век. Произхождала от царски род и била много красива. Изучила творенията на всички езически философи, писатели и поети. Овладяла ораторското изкуство и много езици. Славела се с мъдрост още когато била на осемнадесет години. Всички се удивлявали на учеността й.

Много знатни момци я искали за невеста. Тя обаче не намирала в езическия свят равен на нея по ученост и красота. Нямало достойни за нея, дори от царските синове.

Майка й била тайна християнка. Тя завела дъщеря си при един старец християнин да й даде добри съвети. Той започнал да й говори за Христос, Чиято красота е по-светла от слънчевите лъчи. Мъдростта Му управлява всички творения, а богатството Му е по целия свят и никога не намалява.

- Истина ли е това? - запитала удивената девойка.

- Истина е - отговорил старецът.

- От какъв род е Той?

- Той е роден свръхестествено от една Пречиста Дева.

- Искам да Го видя.

Старецът дал на Екатерина една иконичка на света Богородица с Младенеца. Казал й да се моли. Като заспала след молитвата, тя видяла на иконата живи образи. Иисус Христос отвърнал лицето Си от нея. Това направил, защото тя не била кръстена.

Екатерина отново посетила стареца. Той я просветил във вярата и я кръстил. Скоро след това в Александрия пристигнал римският император Максимин и устроил празник на боговете идоли. Принесли им много жертви.

Екатерина отишла в езическия храм и изобличила императора. След тържествата той я повикал в царския палат. Тя му казала, че по-рано изучавала риторските и философските науки, но като познала Христос, разбрала, че те не ползват душата. Императорът побързал да прекрати разговора. Като се удивил от свободната й мъдра реч, той се страхувал да не би тя да го засрами. Не намирал дули да й възрази.

Казал й, че не подобава един цар да беседва с жена. Избрал петдесет видни философи, които щели да я победят със силата на красноречието си. Много народ се събрал да слуша спора между тях и Екатерина.

Пръв най-видният философ започнал да защитава езическите богове. След него Екатерина доказала лъжливостта им, като си служила с думи на видни езически философи и поети. Чрез логически заключения обяснила ония места от техните съчинения, в които има предсказания за Единия Бог. Накрая разказала за Иисус Христос, Който слязъл от небето и приел човешки образ.

Философът слушал с удивление. Признал се за победен. Другите философи се отказали да спорят. Всички призовали Единия истински Бог - Иисус Христос.

Императорът се разгневил. Наказал ги, като ги осъдил на смърт, а Екатерина подложил на жестоки мъки. Затворили я в тъмница. Съпругата на императора - Августа, пожелала да види Екатерина и отишла в тъмницата тайно. Повярвала и затова била посечена с меч.

Света Екатерина била също посечена с меч през 305 г. Местните християни в Александрия и досега показват мястото, където пострадала света Екатерина.

Тя оставила много полезен урок на учащата се младеж. Ученици и студенти, като изучават светските науки, трябва да знаят, че те изследват и се стремят да опознаят само тайните на видимата, материалната природа.

Има обаче невидима, духовна същност. Тя е по-сложна и много по-важна, защото душата е много по-ценна от тялото. Един гениален учен без вяра може да стане гениален престъпник. Познанието за Бога - Творец на видимия и невидимия свят е много важно!

Игумения Валентина Друмева