kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

Кой направил е цветята

Posted in Приказки и разкази.

Мери-Кейт 9 г.

Кой направил е цветята,
Кой с росица ги пои?
Кой им даде аромата,
Кой ги с краски украси?

 

Мравчицата Кой научи
да си сбира семенца?
  И пчелата мед да смуче
от красивите цветя?Кончето да тича волно
из зелените поля.
Слънчицето да изгрява,
да залязва след това.

София Грюнбаум - 5 г. Мери-Кейт - 9 години.

 

Всичко Ти направи, Боже,
Ти си всичко наредил.
Птичката да хвърка може,
че крилца си й дарил.Ти направи небесата,
  светлината и нощта;
Тебе славят на земята
и най-малките неща.Всеки ден Те славя, Боже,
с блага дума на уста.
Всеки ден Ти казвам, Боже,
от сърце: Благодаря!

 

Песен по текст на Константин Величков

София Грюнбаум - 5 години.