kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

Стихотворения за св. св. Кирил и Методий

Posted in Приказки и разкази.

IMG 20190510 190747ПРАЗНИК

Предпразнична радост
в гърдите напира,
в сърцето ми детско
едва се побира!

Венци сме увили
с божур, перуника,
със люляци бели
и горска иглика.

Че днеска е празник
голям, всенароден
на братя светии -
Кирил и Методий!

О, азбука наша,
преславна навеки!
Води ни по мирни
и светли пътеки!

Веса Паспалеева

 

IMG 20190510 190809

 

НА СВЕТИТЕ КИРИЛ И МЕТОДИЙ

Пеят весели деца,
светят чистите лица
и с божури във ръцете,
с клончета и росно цвете
дружно виеме венци
за безсмъртните светци.

Днес е празник най-велик,
ден на нашия език
и славянските народи,
на  светите Кирил и Методий.

С техни букви всеки ден
ние пишем и четем
книжки български, чудесни
с приказки и родни песни.

IMG 20190510 190826Грее весело небето
над Балкана и полето,
чуруликат пойни птички
край гори и край рекички.

И в ръцете с росно цвете
ние кичим ликовете
на светителите – братя,
да ги славим по земята –
вредом, докъдето стига
родна реч и родна книга!

Иван Давидков

 

 

СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ

Днес е празник! Ден тържествен! –
Ден на Кирил и Методий –
Пратеници с глас божествен
за славянските народи.
 
IMG 20190510 190844
Те оръдие могъщо
изковаха от езика,
дето като пламък същи
из духа народен блика.
 
Словото им свето, чисто,
като лъч през вековете,
с бисерите, тез мъниста:
азбуката тяхна – свети!
 
Днес е празник! Ден тържествен! –
на светите Кирил и Методий –
пратеници – дар божествен
за славянските народи.

Асен Калоянов

 

 

IMG 20190510 190858 

А Б В

Аз дойдох с усмивка детска,
появих се на света.
Книга моята родина
подари ми да чета.

Българче съм любознателно,
радвам се, чета в захлас.
Тайната на всяка дума
с буквите разкривам аз.

Вярвам в българското слово,
в азбуката ни добра.
Нашите любими букви
са цветчета на мира!

Йордан  Друмников