kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

Учебни програми по Религия - Православие

Posted in Вероучение.

Със заповед № РД09-1474 от 24.08.2018 г. на Министерство на образованието и науката са утвърдени учебните програми по Религия - Православие, по които се преподава в училище. Могат да бъдат изтеглени от сайта на Министерството:

https://www.mon.bg/upload/16052/UchProg_religia_hristianstvo_pravoslavie.pdf