kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

Света Петдесетница - Корона с пламъче

Posted in Работилница.

3-Plamuk   slizane na svetija duh  4-1625502532158

На празника Петдесетница апостолите заедно със Света Богородица били събрани в Сионската горница. Около третия час по еврейско време настанал голям шум от небето и над тях слязъл Светият Дух във вид на огнени езици (Деян 2:1-3).

Веднага божественият огън пламнал в душите на апостолите и изпълнени с благодат те започнали да прославят величието на Бога, като заговорили на различни, непознати за тях дотогава чужди езици. Простите рибари били умъдрени, духовно просветени в разбиране на истините на вярата. Те се изпълнили с бодрост, сила и мъжество да отидат по всички краища на света да проповядват Евангелието и с готовност да отдадат и живота си за Христовата вяра.

Всеки от нас изживява своята лична Петдесетница в тайнството Кръщение и Миропомазване и се превръща в Божи храм.

Ето едно предложение към учениците от 4 клас, които в часовете по Религия учат за Тайнствата на Православната църква - те могат да изработят корона с пламъче, която да им напомня как са приели дара на Светия Дух и най-вече да ги подбужда към старание да Го запазят. Това ще стане като странят от зли мисли и дела, а се стремят към придобиване на  добродетели.

Разпечатайте и оцветете пламъчето в червено, оранжево и жълто. След това го залепете към картонена лента с тъмен цвят. Получената корона с пламък наподобява огнените езици, изобразени на иконите на Светата Петдесетница.