kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

АКАТИСТ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА ПРЕД НЕЙНАТА ИКОНА "ЖИВОНОСЕН ИЗТОЧНИК"

Posted in Поучения.

Кондак 1
На Тебе, Избраната от всички родове Владичица Богородица, явяваща ни Своята благодатна помощ, ние, Твоите раби, принасяме похвални песни. А Ти, Преблага Божия Майко, излей над нас Твоите велики и богати милости, та благодарно да Ти зовем:

Радвай се, Владичице, изливаща Живоносен Източник за верните.

Икос 1
Множество Архангели и Ангели недоумяват от Бог Слово, утвърдил земята върху водите, как да Те възхвалят достойно. А ние, по-честна от Херувимите и несравнено по-славна от Серафимите, в умиление от Твоите благодеяния, извършени над нас, с дръзновение Ти зовем:

Радвай се, Владичице, избрана от Бог Отец; радвай се, озарена от Дух Светий.

Радвай се, превъзнесена в рождеството на Син Божий; радвай се, благословена между жените.

Радвай се, Възвеличена Богородице; радвай се, облажавана от всички родове.

Радвай се, Владичице, изливаща Живоносен Източник за верните.

Кондак 2
Като си видяла, Премилосърдна Майко, слепеца, измъчван от жажда, си показала на войводата Извор с жива вода, за да напоиш и изцелиш слепеца, заблуден в пустинята - а той благодарно Ти зовеше: Алилуия.

Икос 2
Като чу Твоя Божествен глас, посочващ извор с вода, и го позна като Силоамска къпалня, войводата не само напои жадния, но и го изцели от слепотата. А ние, търсейки Твоята милост, Ти зовем така:

Радвай се, Владичице, Която живо изобразяваш купелта на спасението; радвай се, защото изцеляваш от душевна и телесна слепота.

Радвай се, защото укрепяваш разслабените; радвай се, защото даваш на хромите да ходят.

Радвай се, Майко на Светлината, отваряща очите на слепи; радвай се, защото озаряваш със светлината на истината седящите в тъмнина.

Радвай се, Владичице, изливаща Живоносен Източник за верните.

Кондак 3
Силата на Всевишния осенява всички, които с вяра и благоговение прибягват към Твоя Живоносен Източник, Пречиста Госпожо и Владичице. Осени със силата на Всевишния и нас, Майко Божия, които смирено припадаме пред Тебе и молитвено зовем: Алилуия.

Икос 3
Имайки неизказано богатство от милосърдие, Владичице, Ти чрез Твоя Живоносен Източник простираш ръка за помощ на всички болни, като лекуваш недъзите и изцеляваш страстите. Затова Ти зовем така:

Радвай се, Източник на непрестанна радост; радвай се, Чаша на неизказана благост.

Радвай се, неизчерпаемо съкровище на благодат; радвай се, Подателко на милост на просещите от Тебе.

Радвай се, изцеление на всички недъзи; радвай се, утешение в нашите печали.

Радвай се, Владичице, изливаща Живоносен Източник за верните.

Кондак 4
Буря от недоумение смути слепеца, който търсеше вода, за да утоли своята жажда. И ето, както някога със силата Божия се източи вода от камъка, така и сега се яви извор в безводната пустиня. Там Моисей източи вода, а тук Ти Сама, о, Майко Божия, послужи на чудото. Затова се молим: напой нашите жадни души с водите на благочестието[1], за да Ти зовем: Алилуия.

Икос 4
Като чу войводата Твоя дивен глас, Майко на милосърдието, посочващ извор с вода, която напоява жадния и изцелява слепия, и видя изпълнението на думите, зовеше така:

Радвай се, Владичице, укрепяване на страдалците; радвай се, изцеление на болните.

Радвай се, даряваща слово на немите; радвай се, лекуваща всички немощни.

Радвай се, помощ на намиращите се в беда; радвай се, утешение на униващите.

Радвай се, Владичице, изливаща Живоносен Източник за верните.

Кондак 5
Като черпим Божествена вода от Твоя Живоносен Източник, който излива струи на благодат за изцеление от душевни и телесни недъзи, Дево Богородителко, благодарно Ти зовем: Алилуия.

Икос 5
Хората, като видяха слепеца, прогледнал от водата на Твоя Живоносен Източник, Майко Божия, побързаха да Ти принесат в дар такива песни:

Радвай се, Владичице, Която отваряш вратите на милосърдието за верните; радвай се, защото не посрамваш надяващите се на Тебе.

Радвай се, защото утешаваш намиращите се в беда; радвай се, защото избавяш от напасти.

Радвай се, защото укрепяваш изнемогващите.

Радвай се, Владичице, изливаща Живоносен Източник за верните.

Кондак 6
Проповедник на Твоето чудо, Майко Божия, се яви войводата, защото слепецът дивно прогледна от водата на Твоя Живоносен Източник. Така просвети и помрачените зеници на нашата душа, за да проповядваме благодарно Твоите милости и да зовем: Алилуия.

Икос 6
Яви се за нас Твоят Живоносен Източник, Премилосърдна Майко, източващ многоразличната благодат на Твоя Син и наш Бог, Жизнодавеца Христа. Затова Ти принасяме такива песни:

Радвай се, Владичице, усърдна наша Застъпнице; радвай се, Пазителко на Божиите храмове.

Радвай се, преславна Игумения на светите обители; радвай се, вразумление на подвизаващите се в монашество.

Радвай се, укрепяваща монашестващите в послушанието; радвай се, покров и защита на всички християни.

Радвай се, Владичице, изливаща Живоносен Източник за верните.

Кондак 7
Благочестивият войвода Лъв, наречен цар от Тебе, Владичице, като искаше да Ти принесе благодарение, построи храм на мястото на явяването на Твоето чудо и го нарече Живоносен Източник, за да намерят всички Твоята помощ тук и да Ти зоват: Алилуия.

Икос 7
Нова Силоамска къпалня, по-голяма от древната, се яви, Пречиста Владичице, Твоят храм, в който се покланяме на иконата на Живоносния Източник, защото подаваш здраве на тялото не само веднъж в годината и на влизащия пръв, но винаги лекуваш всеки душевен и телесен недъг. Затова Ти зовем:

Радвай се, купел, в която се потопяват нашите скърби; радвай се, чаша на веселието, в която се разтварят нашите печали.

Радвай се, камък, напояващ жадуващите за живот; радвай се, дърво, услаждащо горчивите води на житейското море.

Радвай се, неизчерпаем извор на животворна вода; радвай се, баня, умиваща съвестта от греховната сквернота.

Радвай се, Владичице, изливаща Живоносен Източник за верните.

Кондак 8
Странно и преславно чудо се яви храмът на Твоя Живоносен Източник, Богородице, утоляващ духовната и телесната жажда и изцеляващ обхванатите от болести. А ние, прославяйки такава благодат, Ти зовем: Алилуия.

Икос 8
Премилостива Владичице Богородице, Ти подаваш всичко на всички, идващи с вяра на Твоя Живоносен Източник. За всички тях благодарно Ти зовем така:

Радвай се, Владичице, въплътила Безплътния; радвай се, утешение на страдащите майки.

Радвай се, опазване на сираците без майка; радвай се, Наставнице на младите.

Радвай се, възпитание на младенците.

Радвай се, Владичице, изливаща Живоносен Източник за верните.

Кондак 9
Всяко Ангелско и човешко естество се удивлява на Твоето милосърдие, Пресвета Дево, защото винаги се явяваш Помощница и Застъпница за всички, които Ти пеят: Алилуия.

Икос 9
Многоречивите витии не могат достойно да възпеят Живоносния Източник на Твоята неизчерпаема благодат, нито да обяснят силата на Твоите чудеса, извършвани за изцеление на болните и за всяка душевна и телесна полза на човеците. А ние Ти принасяме похвални песни така:

Радвай се, Храм на Живия Бог; радвай се, Жилище на Светия Дух.

Радвай се, Слава на Ангелите; радвай се, Владетелко на вселената.

Радвай се, спасение на света.

Радвай се, Владичице, изливаща Живоносен Източник за верните.

Кондак 10
Като искаше да спасиш всички страдащи, си дарила извор на живот за света, Пресвета Богородице, във водите на благодатта, та всички, получили изцеление и утешение в скърби и печали, благодарно да Ти зовем: Алилуия.

Икос 10
Бидейки стена и покров на просещите Твоята помощ, Владичице на света, си явила Живоносен Източник, защита от всякакви болести и утешение в беди и печали на всички, които Ти зоват така:

Радвай се, Владичице, усмиряване на гордите и непокорни човеци; радвай се, пресичане на лукавите и зли намерения.

Радвай се, Застъпнице за обидените; радвай се, вразумяване на обиждащите.

Радвай се, наказание на виновните; радвай се, оправдание на невинните.

Радвай се, Владичице, изливаща Живоносен Източник за верните.

Кондак 11
Пение всеумилено пак и пак Ти принасяме пред Твоя Живоносен Източник, Богородице, и в покаяние зовем от душа: Владичице, приеми молитвите на Твоите раби и ни избави от всякакви скърби и болести, нужди и печали, за да зовем за Теб на Бога: Алилуия.

Икос 11
Като светозарна свещ сияе в света с лъчите на благодатта Твоят Божествен Източник, Пресвета Богородице, и с явените чудеса просвещава умовете и сърцата, и наставлява да Ти зовем:

Радвай се, Владичице, просвещение на умовете; радвай се, очистване на нашите сърца.

Радвай се, обновление на духа; радвай се, освещаване на душите.

Радвай се, укрепяване на здравето.

Радвай се, Владичице, изливаща Живоносен Източник за верните.

Кондак 12
Имайки благодатта на Твоя Живоносен Източник, Пресвета Дево, прибягваме към Тебе, като към нерушима стена и застъпничество; погледни милостиво, Пресвета Богородице, на нашето тежко страдание и изцели скърбите и болестите на нашите души и тела, за да Ти зовем: Алилуия.

Икос 12
Възпявайки Твоите чудеса, Пресвета Дево, хвалим и славим Твоя Живоносен Източник, от който, като черпим струи на многоразлична благодат, Те величаем с такива похвали:

Радвай се, Богоизбрана Отроковице; радвай се, Невесто, увенчана от Бога.

Радвай се, благословена между жените; радвай се, превъзнесена по-високо от небесните.

Радвай се, предстояща пред Господния престол; радвай се, наша Застъпнице, винаги молеща се за света.

Радвай се, Владичице, изливаща Живоносен Източник за верните.

Кондак 13
О, Всевъзпявана Майко, дала на света Твоя Живоносен Източник, от който изливаш за нас велики и богати милости, приеми това наше благодарствено моление, дари ни извора на сегашния и бъдещия живот, та непрестанно да Ти зовем: Алилуия.

Този кондак се чете три пъти. След това 1-ви икос “Множество Архангели и Ангели...” и 1-ви кондак “На Тебе, Избраната от всички родове...”.

Молитва
О, Пресвета Дево, Всемилостива Госпожо, Владичице Богородице, Ти си ни дала Твоя Живоносен Източник, източващ дарове на изцеление за нашите души и тела, и за спасение на света. Затова, изпълнени с благодарност, усърдно Те молим, Пресвета Царице: моли Твоя Син и наш Бог да ни даде оставяне на прегрешенията и милост и утешение на всяка скърбяща и страдаща душа, и избавление от беди, скърби и болести. Подай, Госпожо, на този свят храм (или: на тази света обител) и на тези хора покров, запазване на този град, избавление и защита на нашата страна от напасти, та като поживеем мирно тук, и в бъдещия век да се удостоим да видим Тебе, нашата Застъпница, в славата на Царството на Твоя Син и наш Бог, на Когото слава и власт с Отца и Пресветия Дух във вечни векове. Амин.