kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

17 март 2015г.

Posted in Мисъл.

„Силата Божия се проявява в нашите немощи, за да се уповаваме на Господа. Кротостта и въздържанието, заедно с търпеливо понасяне на срещаните трудности привлича върху теб Божието благоволение, и по истинните Христови слова, «който претърпи докрай, ще бъде спасен» (Мат. 10:22).

Преподобни Моисей Оптински