kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

19 март 2016 г.

Posted in Мисъл.

"Време е да пристъпим към Страшната Трапеза. Да пристъпим с достойна мъдрост и внимание. Нека никой да не бъде Иуда, нека никой да не бъде зъл, нека никой да не скрива в себе си отрова, имайки едно на устата, а друго в ума."

Св. Йоан Златоуст