kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

03 юни 2016 г.

Posted in Мисъл.

"Спасението се дава само чрез осъзнаване на греховете и сърдечно покаяние, а също чрез търпене на скърбите. Каквото и да се случи, приемайте го с търпение и любов."

Преп. Теодосий Кавказки