kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

16 юни 2022 г.

Posted in Мисъл.

"Благоразумният не бърза да плаче предварително, а чака какво ще му прати Господ. А каквото му прати Господ – добро ли, лошо ли – приема го с радост и се старае по силите си да го търпи. Не го ли претърпи, кае се в малодушие. А ние тънем в малодушие си още преди да сме видели беди, плачем и се вайкаме още преди да ни сполети скръб. Християнино, живей по-християнски! "
 
преп. Анатолий Оптински