kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

05 октомври 2022 г.

Posted in Мисъл.

"Добрите мисли носят духовно здраве на човека. Който има добри мисли, вижда всичко като добро.Мисли на свят човек и мисли на нечестив човек. Мислите на човек са индикатор за духовното му състояние"

Св. Паисий Светогорец