kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

28 ноември 2022 г.

Posted in Мисъл.

"Много християни, когато дават милостиня, гледат лицата на хората. Старецът Иероним съветвал точно обратното. "Когато даваш милостиня, не гледай лицето на човека - дали е добър или лош. Когато можеш, давай, без да изследваш. Милостинята покрива много грехове." И друг път съветвал: "Когато ти донасят нещо, защо по всякакъв начин препятстваш на даващия да получи благодат и показваш, че нямаш смирение? Ако не притежаваш това, което ти носят, вземи го. Ако ли го имаш, без да казваш нищо, го давай на друг, който го няма."