kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

30 ноември 2022 г.

Posted in Мисъл.

Сред хората се срещат различни характери. Старецът Иосиф казвал по този повод: "Има меки души, които лесно могат да бъдат убедени. Но има и корави души, които се покоряват трудно. Те се различават едни от други както памукът и желязото. За памука е достатъчно само помазването със слово, докато за покоряването на желязото са нужни плачът и пещта на изкушението. Човек, който има твърд характер, трябва да покаже търпение в изкушенията, за да се очисти. А ако няма търпение, той прилича на светилник без масло, който скоро угасва и погива."