kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

13 септември 2023 г.

Posted in Мисъл.

„Който сам не бъде милосърден, той няма да заслужи Божието милосърдие, и който не бъде благосклонен към молението на сиромаха, той не ще изпроси с молитвите си нищо от Бога”.

Св. Киприан Картагенски