kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

19 март 2015 г.

Posted in Мисъл.

"Смирение се достига със самоукорение, то ест с убеденост в това, че по същество ти не извършваш нищо добро. Горко на онзи, който счита своите прегрешения за незначителни. Той задължително ще изпадне в по-тежък грях".

Старецът Герман Ставровуниот

18 март 2015г.

Posted in Мисъл.

"Братя и приятели, обичайте Църквата! В нея е вашият живот; нашата жива вода, бликаща непрестанно от непресъхващия Извор - Светия Дух. В нея е вашият мир, вашето очистване, освещаване, изцеление, просвещение, вашата сила и помощ, вашата слава, в нея се съдържат най-възвишените, вечни цели на човека, О, какво благо е Църквата"

Св. Йоан Кронщадски

17 март 2015г.

Posted in Мисъл.

„Силата Божия се проявява в нашите немощи, за да се уповаваме на Господа. Кротостта и въздържанието, заедно с търпеливо понасяне на срещаните трудности привлича върху теб Божието благоволение, и по истинните Христови слова, «който претърпи докрай, ще бъде спасен» (Мат. 10:22).

Преподобни Моисей Оптински

16 март 2015г.

Posted in Мисъл.

"Когато дяволът види натрупани много добродетели, тогава се старае да причини по-тежко падение".

Св.Йоан Златоуст

15 март 2015г.

Posted in Мисъл.

"Кръстният знак и в стари, и в нови времена отваря заключени врати, прави отровата недействаща, лекува недъзи и смъртоносни рани. Не е чудно, че той побеждава силата на отровните вещества, щом като е разрушил вратите на ада, отворил небесната твърд, открил отново входа към рая и съкрушил крепостта на злото."

Св. Иоан Златоуст