kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

14 март 2015г.

Posted in Мисъл.

„Потърпи, всичко ще се оправи.
Не винаги нещата стават така, както ние искаме, а Господ винаги води всички търсещи спасение към Себе си, макар и не по онези пътища, по които бихме искали.
Да се покоряваме на Божията воля и без ропот да приемаме от Божията ръка всичко, каквото Му е угодно да ни изпрати.
“Колкото е далече изток от запад, тъй и мислите Ми — от вашите мисли”, е казал пророкът от Божието име (срв. Пс. 102:12; Ис. 55:9).

игумен Никон

13 март 2015г.

Posted in Мисъл.

„Твоята цел е очистването на душата ти и съвършеното подчиняване на твоя ум на Божествената благодат. Прави всичко в името на тази цел: моли се, чети, смирено казвай Иисусовата молитва, осъзнавайки, че имаш абсолютна нужда от Божията милост. С други думи, обръщай сериозно внимание на своята духовна работа“.

Старецът Паисий

12 март 2015г.

Posted in Мисъл.

„Всяко добро дело е или предшествано, или последвано от изкушение“.

преподобни о. Варсануфий

11 март 2015г.

Posted in Мисъл.

“Дошъл един брат при Сисой Велики и казал: “Отче, аз паднах”. — “Тогава стани” — “Станах, ала пак паднах”. — “Стани отново”. — “Докога така?” — “До смъртта”. Когато човек разбере дълбоко, със сърцето си, това свое падение, ще осъзнае, че сам той е нищо, цял е в падение и ще възкликне към Господа: “Боже, бъди милостив към мене грешния, виждаш в какво състояние съм”; тогава той ще може да достигне състоянието на първоначалното смирение и да се спаси. Ето затова в търсенето на Бога не трябва да се плашим и да се отчайваме от паденията. “

 Игумен Никон (Воробьов) 

10 март 2015г.

Posted in Мисъл.

"Когато някой с нещо ни обиди по какъвто и да било начин, с клевета, с оскърбление, да помислим за това, че той е наш брат, когото врагът е завладял.
Станал е жертва на врага.  Затова трябва да му съчувстваме и да се молим на Бога, да помилва Той и нас, и него. И Бог ще помогне и на двамата. 
Но ако му се разгневим, тогава врагът ще премине върху нас и ще си играе с нас двамата.
Който осъжда другите, не обича Христа.
Причината за това е егоизмът. 
Оттук започва осъждането. 
Да виждаме всички святи.“

Св.Порфирий