kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

13 юли 2016 г.

Posted in Мисъл.

"Авва Памво попитал авва Антоний: какво трябва да правя, за да се спася? Старецът му казал: не се надявай на своята праведност, не съжалявай за това, което е минало, и обуздавай езика и стомаха."

("Древний патерик")

12 юли 2016 г.

Posted in Мисъл.

“Понякога Бог допуска наш близък или колега да ни причинява неприятности, за да изпита нашето смирение и търпение, но вместо да сме Му благодарни за възможността, която ни се дава, ние я отхвърляме и отказваме да бъдем изцелени. Това е същото, както да отказваме да платим на лекаря, който ни слага инжекция, когато сме болни.”

св. Паисий Светогорец

11 юли 2016 г.

Posted in Мисъл.

"При всяка скръб: и при болест, и при оскъдица, и при притеснение, и при недоумение- по-добре по-малко да мислите и разговаряте със себе си, а по-често с молитва, макар кратка, да се обръщате към Христа Бога и към Пречистата Негова Майка, чрез което и духът на горчивото униние ще избяга, и сърцето ще се изпълни с упование на Бога и радост."

Преп. Антоний Оптински

10 юли 2016 г.

Posted in Мисъл.

"Когато нямате спокойствие- знайте, че нямате в себе си смирение."
Преп. Лев Оптински

09 юли 2016 г.

Posted in Мисъл.

"Господи! Дай ми сърце просто, незлобиво, открито, вярващо, любещо,щедро, достойно вместилище на Тебе Всеблагия!"

Св. Йоан Кронщадски