kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

19 май 2016 г.

Posted in Мисъл.

"Слава на Бога! За всичко слава на Бога! От тези чудни, свети думи отстъпват мрачните мисли, тежеста. Идват в душата на човека мир, утешение, радост. Да бъде волята Твоя, Господи! Слава на Бога за всичко!"

Преп. Никон Оптински

18 май 2016 г.

Posted in Мисъл.

"Не искайте от Бога нищо друго, освен изпълнение на волята Му, понеже Той сам знае, какво да ни прати."
Св. Серафим Вирицки

17 май 2016 г.

Posted in Мисъл.

"Духовният живот е борба. За Светите Отци това е изглеждало толкова очевидно, че те казвали така: "Който не е в борба, този е в прелест".

Схиархимандрит Авраам (Рейдман)

16 май 2016 г.

Posted in Мисъл.

"Християнинът, водещ живот по Божиите заповеди, трябва да бъде изпитан с различни изкушения: защото не може да бъде твърда и истинна добродетелта, ако не бъде изпитана с противоположни на нея препятствия за да остане непоколебима. Затова в нашия живот има постоянна духовна борба."

Преподобни Макарий Оптински

15 май 2016 г.

Posted in Мисъл.

"Наставлявайте децата не с думи, а със своите дела. Нека те да ви виждат пред иконите сутрин и вечер. Ако те не се молят сега, то когато Господ ги посети, ще си спомнят и това, което с края на ухото са чули."

Схиархимандрит Йоаникий