kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

18 март 2015г.

Posted in Мисъл.

"Братя и приятели, обичайте Църквата! В нея е вашият живот; нашата жива вода, бликаща непрестанно от непресъхващия Извор - Светия Дух. В нея е вашият мир, вашето очистване, освещаване, изцеление, просвещение, вашата сила и помощ, вашата слава, в нея се съдържат най-възвишените, вечни цели на човека, О, какво благо е Църквата"

Св. Йоан Кронщадски

17 март 2015г.

Posted in Мисъл.

„Силата Божия се проявява в нашите немощи, за да се уповаваме на Господа. Кротостта и въздържанието, заедно с търпеливо понасяне на срещаните трудности привлича върху теб Божието благоволение, и по истинните Христови слова, «който претърпи докрай, ще бъде спасен» (Мат. 10:22).

Преподобни Моисей Оптински

16 март 2015г.

Posted in Мисъл.

"Когато дяволът види натрупани много добродетели, тогава се старае да причини по-тежко падение".

Св.Йоан Златоуст

15 март 2015г.

Posted in Мисъл.

"Кръстният знак и в стари, и в нови времена отваря заключени врати, прави отровата недействаща, лекува недъзи и смъртоносни рани. Не е чудно, че той побеждава силата на отровните вещества, щом като е разрушил вратите на ада, отворил небесната твърд, открил отново входа към рая и съкрушил крепостта на злото."

Св. Иоан Златоуст

14 март 2015г.

Posted in Мисъл.

„Потърпи, всичко ще се оправи.
Не винаги нещата стават така, както ние искаме, а Господ винаги води всички търсещи спасение към Себе си, макар и не по онези пътища, по които бихме искали.
Да се покоряваме на Божията воля и без ропот да приемаме от Божията ръка всичко, каквото Му е угодно да ни изпрати.
“Колкото е далече изток от запад, тъй и мислите Ми — от вашите мисли”, е казал пророкът от Божието име (срв. Пс. 102:12; Ис. 55:9).

игумен Никон