kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

15 август - Успение Богородично

Posted in Жития.

08.15-Uspenie Bogorodichno

Когато Христос страдал на кръста, не забравил Своята Майка. Поверил Я на грижите на Своя любим ученик свети Иоан Богослов. Тя живеела в неговия дом, но постоянно била между апостолите. Утешавала ги майчински и ги укрепявала при изпитанията.

Когато тръгнали да проповядват Христовото учение, Тя пожелала да хвърлят жребие и за Нея. Тръгнала с кораб за остров Кипър да посети свети Лазар, когото Христос възкресил от мъртвите. Но по пътя се вдигнала голяма буря. Корабът бил отнесен до Света Гора. Когато Тя стъпила на сушата, идолите сами паднали и се разрушили. Благословила това място и там досега има манастири от всички православни народи. Света Гора се нарича Градина на Майката Божия на земята.

Гонителите на вярата търсели начин да Я погубят, но Бог Я пазел. Дошло време да се пресели във вечния живот, според някои църковни учители, когато била на 69 години, в 55-та година от Рождество Христово. Христос Й известил, а Тя искала още веднъж да види апостолите, които били пръснати в различни страни на проповед.

По чуден начин всички се събрали в дома Й в град Йерусалим. Отсъствал само апостол Тома. Тъгували, че ще се раделят с Майката Божия. Тя ги утешавала майчински и ги наставлявала след погребението Й отново да отидат да проповядват.

Лежала на украсен одър. Благоухание изпълвало стаята. Изведнъж като че ли покривът над стаята се разтворил. Явил се Христос и приел светлата Й душа. По Нейно желание била погребана в Гетсиманската градина, където били Нейните родители.

На третия ден след погребението дошъл апостол Тома. Пожелал за последен път да види света Богородица. Като отворили гроба, се оказало, че той е празен. С тялото си Майката Божия се преселила във вечния живот.

По-късно там бил построен голям храм в Нейна чест. Църквата започнала да празнува Нейното успение.

Успение значи заспиване. Употребена е тази дума, защото Божията Майка не изпитала мъки при смъртта, а изглеждала, сякаш е заспала сладък сън. Заспиването й в смъртта било за кратко време. След това Тя се пробудила като от сън и се възнесла на небесата с тялото Си.

Светата Църква празнува много тържествено успението на Майката Божия. За нея са съчинени много молитви и песнопения. Тя е небесна Майка на всички вярващи, които изпълват храмовете на празника. Духовната радост в този ден е голяма.

И децата я усещат с чистите си сърца. Поднасят цветя на светата Й икона, целуват я, палят свещички и се молят. А Майката Божия ги благославя. Те усещат със сърцата си Нейната небесна милувка и стават по-добри.

Игумения Валентина Друмева