kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

Молитви

Posted in За вярата.

Кратки молитви


За да влезе в сърцето ни Божията благодат, ние трябва да го открием пред Бога в молитва. По действието на тази благодат свети хора са съставили прекрасни молитви, които Църквата ни предлага, за да вървим по същия сигурен път към Бога, който вече e проправен от светиите.

"В името на Отца, и Сина, и Светия Дух. Амин."
 

Тази молитва се нарича начална, защото я произнасяме преди всички други, в началото на молитвословието. В нея молим Бог Отец, Бог Син и Бог Дух Свети, тоест Пресветата Троица, да ни благослови за предстоящото дело със Своето име.

"Господи, благослови!"

Тази молитва произнасяме при започването на всяко дело.
 

"Господи, помилуй!"

(Помилуй: бъди милостив)
Това е една от най-древните християнски молитви. Лесно може да я запомни и малко дете; произнасяме я, когато си спомняме своите грехове. За прослава на Светата Троица ние, християните, произнасяме тази молитва 3 пъти. Произнасяме я също и 12 пъти, като изпросваме от Бога благословение във всеки час на деня и нощта, и 40 пъти – за освещаване на целия ни живот.

Хвалебна молитва към Господа Бога

 "Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!"

В тази молитва ние прославяме Господа. Тя може да се каже и по-кратко: Слава Богу. Възнася се след края на делото в знак на нашата благодарност към Бога заради милостите, които ни оказва.
                                     
Молитва на митаря

"Боже, бъди милостив към мене, грешника."

Това е молитвата на митаря (събирач на данъци), който се е покаял за греховете си и получил прошка. Тя е взета от притчата, която Спасителят веднъж разказал на хората за тяхното вразумление. Ето тази притча. Двама души влезли в храма да се помолят. Единият бил фарисей, а другият – митар. Фарисеят застанал най-отпред и се молел на Бога така: „Боже, благодаря Ти, че не съм такъв грешник, като тоя митар, давам десятък от имота си на бедните и постя два пъти в седмицата”. А митарят, съзнавайки, че е грешен, стоял при входа на храма и дори не смеел да повдигне очи към небето. Той се удрял в гърдите и казвал: Боже, бъди милостив към мене, грешника! И молитвата на смирения митар била по-приятна на Бога, отколкото молитвата на гордия фарисей.

Молитва към Господ Иисус Христос

"Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради молитвите на Твоята Пречиста Майка и на всички светии, помилуй нас. Амин."


Иисус Христос е Син Божий. Той е наш истински Бог, както Бог Отец и Свети Дух. По повеление на Ангела Богомладенецът  бил наречен Иисус, защото на староеврейски език това означавало „Спасител”. Името Му предвещавало, че Той ще ни спаси от греховете. Затова, бидейки Син Божий, без да престава да бъде Бог, Той се родил от Пресвета Дева Мария и станал същият човек като нас, само че бил безгрешен. За да ни дарува възможността да се освободим от властта на греха и вечните мъки, от любов към нас, грешните, Той пострадал за нас, умрял на кръста и възкръснал на третия ден.
Като съзнаваме своята греховност и не се надяваме на силата на своите молитви, с тази молитва ние изпросваме от всички светии и от Божията Майка, Която има особена благодат със застъпничеството Си пред Своя Син да спасява нас, грешните, да бъдат ходатаи за нас пред нашия Спасител.
Нашият Спасител се нарича Христос (Помазаник), защото в пълна мяра е получил онези дарове от Светия Дух, които в Стария Завет чрез помазване са получавали царете, пророците и първосвещениците.

Молитва към Светия Дух


"Царю небесни, Утешителю, Душе на истината, Който си на всякъде и всичко изпълваш, Съкровище на благата и Подателю на живота, дойди и все всели в нас, и ни очисти от всяка сквернота, и спаси, Благий, нашите души."


С тази молитва ние се молим на Светия Дух. Ние наричаме Светия Дух Цар небесен, защото Той като Бог невидимо царува над нас, владее нас и целия свят. Наричаме Го Утешител, защото ни утешава в скърбите и несгодите, както е утешил и апостолите на десетия ден след Възнесението на Иисуса Христа на небето. Наричаме Го Дух на истината, защото като Свети Дух учи всички само на истина, на правда, само на това, което е полезно за нас, и служи за нашето спасение. Като Бог Той се намира навсякъде и изпълва със Себе Си всичко. Като Управляващ  целия  свят, Той всичко вижда и подава това, каквото е нужно. Той е Съкровище на благата, т.е. пазител на всички благодеяния, източник на всичко добро, което единствено ни е необходимо. Ние Го наричаме Подател на живота, защото всичко в света живее и се движи от Светия Дух, т.е. всичко от него получава живот, и особено хората получават от Него духовен, свят и вечен живот, като се очистват чрез Него от греховете си. И понеже Светият Дух притежава такива дивни свойства: намира се навсякъде, всичко изпълва със Своята благодат и дава живот на всички, ние се обръщаме към Него с такива молби: Дойди и се всели в нас, т.е.  постоянно пребивавай в нас като в Свой храм; Очисти ни от всяка сквернота, т.е. от греха, направи ни свети, достойни за Твоето пребиваване в нас; Спаси, Благий, нашите души от онези наказания, които се полагат за греховете, и така ни дарувай Царството Небесно.
 

Ангелска песен към Пресвета Троица или „Трисвятое”

"Светий Боже, Светий Крепки, Светий Безсмъртни, помилуй нас."
  
Тази молитва трябва да се чете три пъти в чест на трите Лица на Света Троица. Нарича се Ангелска песен, защото я пеят светите ангели, които окръжават Божия престол на небето. Вярващите в Христа започнали да я употребяват 400 години след  Рождество Христово. В Константинопол станало силно земетресение, което разрушило къщи и цели квартали. Уплашеният цар и народът се обърнали към Бога с молитва. По време на общото молитвословие пред очите на всички едно момче било вдигнато от невидима сила на небето, а после отново спуснато невредимо на земята. То разказало на заобиколилия го народ, че на небето чуло светите ангели да пеят: Светий Боже, Светий Крепки, Светий Безсмъртни. Умилените хора повторили тази молитва, добавили помилуй нас и земетресението престанало.
В тази молитва Бог ние ние наричаме Бога Отец; Крепки – Божия Син, защото Той е също толкова всемогъщ, както и Бог Отец, макар по човешко естество да е пострадал и умрял; Безсмъртни – Светия Дух, защото Той не само е вечен, както Отец и Син, но дава живот на всички твари и безсмъртен живот на човеците. Тъй като в тази молитва думата Светий се повтаря три пъти, тя се нарича също и Трисвятое.

Славословие на Пресвета Троица


"Слава на Отца, и Сина, и Светия Дух и сега, и винаги, и во веки веков. Амин."


 В тази молитва ние славим Бога, явил се на хората в три Лица: като Отец, Син и Свети Дух, на Които принадлежи еднаква чест и слава.

 Молитва към Пресвета Троица


 "Пресвета Троице, помилуй нас; Господи, очисти греховете ни; Владико, прости беззаконията ни; Светий, посети и изцери немощите ни,    заради твоето име."


Тази молитва е просителна. В нея ние се обръщаме отначало към всички три Лица заедно, а после и към всяко Лице на Света Троица: към Бог Отец, за да очисти греховете ни; към Бог Син, за да прости нашите беззакония, и към Бог Дух Свети, за да посети и изцели нашите немощи. А думите заради Твоето име се отнасят отново към всичките три Лица на Света Троица: тъй като Бог е Един, и Неговото име е едно, затова казваме „името” , а не „имената Ти”.

Господня молитва


"Отче наш, Който си на небесата! Да се свети твоето име; да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята; насъщния ни хляб дай ни днес; и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си; и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия; защото Твое е царството, и силата, и славата во веки. Амин."


В тази молитва ние се обръщаме към Бог Отец. Тя се нарича Господня, защото Сам Господ Иисус Христос я дал на учениците Си, когато те поискали да ги научи как да се молят. Тази молитва може условно да се раздели на призоваване, 7 прошения или молби, и славословие.
Призоваване: Отче наш, Който си на небесата!
С тези думи ние се обръщаме към Бог Отец и като Го наричаме Небесен Отец, Го призоваваме да изслуша нашите молби или прошения.
   1. Да се свети Твоето Име, т.е. помогни ни да живеем свято и със светите си дела да прославяме Твоето Име.
   2. Да дойде Твоето царство – удостой ни с Твоето царство небесно и тук, на земята: царувай в нас и ни управлявай.
   3. Да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята – нека всичко да бъде не така, както искаме ние, а както е угодно на Тебе, и ни помогни да приемаме и изпълняваме Твоята свята воля също тъй безпрекословно и без ропот, както я изпълняват ангелите на небето.
   4. Насъщния ни хляб дай ни днес, т.е. подай ни за този ден, за днес, всичко необходимо за нашия живот: и храна, и дрехи, и жилище, и особено Твоето Пречисто Тяло и Честна Кръв в Тайнството на светото Причастие.
   5. И прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си – прости греховете ни така, както и ние прощаваме на онези, които са ни оскърбили или обидили.
   6. И не въведи нас в изкушение – не допускай до нас изпитания, които не умеем да претърпяваме; помогни ни да преодоляваме съблазните, когато се случат.
   7. Но избави ни от лукавия – избави ни от всчко зло в този свят и от виновника за злото – дявола, който винаги е готов да ни погуби.
   Славословие: Защото Твое е царството, и силата, и славата во веки. Амин. Тъй като на Тебе (Бога) принадлежи царството, и силата, и вечната слава. Истина, така е.

Ангелско приветствие към Божията Майка


"Богородице Дево, радвай се! Благодатна Марийо, Господ е с Тебе! Благословена си Ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, защото роди Спасителят, нашият Господ Иисус Христос, Синът Божий."

Тази молитва е към Пресвета Богородица, Която ние наричаме благодатна и благословена между всички жени, защото от Нея благоволи и пожела да се роди Спасителят, нашият Господ Иисус Христос, Синът Божий.Тази молитва се нарича още и архангелско приветствие, защото в нея се съдържат думите на архангел Гавриил: Радвай се, благодатна! Господ е с тебе, които той казал на Дева Мария, когато й се явил в Назарет, за да й възвести великата радост, че от Нея ще се роди Спасителят на света. Думите: благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, първа казала на Дева Мария праведната Елисавета, майката на свети Йоан Кръстител. Дева Мария се нарича Богородица, защото родилият се от Нея Иисус Христос е наш Истински Бог.
Тя се нарича Дева, защото преди раждането на Христа била Дева и по време на раждането и след него останала същата, тъй като дала на Бога обет за девственост и целомъдрие, и пребивавайки завинаги Дева, родила Своя Син от Дух Свети по чудесен начин.

Похвална песен в чест на Света Богородица


"Достойно е, наистина, да Те облажаваме, Богородице, винаги блажена и пренепорочна и Майка на нашия Бог. По-чтима от Херувимите и несравнено по-славна от Серафимите, нетленно родила Бог Слово, същинска Богородице Те величаем."


В тази молитва ние възхваляваме Богородица като Майка на нашия Бог, винаги блажена и напълно безгрешна, и Я величаем за това, че със Своята чест (честнейшую) и слава (славнейшую) превъзхожда и най-висшите ангели: херувимите и серафимите. Тя без болки, по чудесен начин от Дух Свети родила Иисуса Христа, Който станал човек. Но същевременно Той е и Син Божий, слязъл от небесата, и затова Тя е истинска Богородица.

Молитви към Пресвета Богородица


"Преславна Приснодево, Майко на Христа Бога, принеси нашата молитва пред Твоя Син и наш Бог, за да спаси чрез Тебе нашите души.
Всичкото си упование на Тебе възлагам, Майко Божия, запази ме под Твоя покров."
Богородице Дево, не отхвърляй мене грешния, който търси Твоята помощ и Твоето застъпничество. Понеже на Тебе се надява душата ми, помилуй ме!
Отвори ни вратите на милосърдието, благословена Богородице, та като се надяваме на Тебе, да не погинем, но да се избавим чрез Тебе от беди, защото Ти си спасение на християнския род.
Към Твоята милост прибягваме, Богородице Дево, не отхвърляй нашите молитви в скърбите, но ни избави от беди, защото Ти едничка си чиста и благословена."

Молитва към Животворящия Кръст

"Спаси, Господии, Твоите люде и благослови Твоето достояние, като даруваш на православните християни победа над враговете и ги запазваш със силата на Твоя Кръст.
В тази молитва ние молим Бог да спаси нас, Неговите люде, и да благослови нашата страна с велики милости, да дарува победа над враговете и изобщо да пази цялата ни държава със силата на Своя Кръст."

Молитва към ангела пазител

"Ангеле Божий, Свети мой Пазителю, Който Бог ми даде от небесата, за да ме пазиш, усърдно те моля: просвети ме днес, опази ме от всяко зло и ме настави към добри дела и по пътя на спасението. Амин."


На всеки християнин  при кръщението Бог е дал ангел пазител, който невидимо охранява човека от всяко зло. Затова ние трябва всеки ден да молим ангела да ни пази и помилва.


Молитва към светията, чието име носим

"Преподобни отче (преподобна майко) (името), моли Бога за мене, понеже усърдно прибягвам към тебе, бърз помощник (помощница) и молител (молителка) за душата ми."


Освен към ангела пазител, ние трябва да отправяме молитва и към онзи светец, чието име носим, защото той също винаги се моли на Бога за нас.
На всеки християнин, когато приеме тайнството на светото кръщение, светата Църква дава светец за помощник и покровител. Той се грижи за новородения като любяща майка и го пази от всички беди и нещастия, които се случват с човек на земята.

Молитва за живите

"Спаси, Господи, и помилуй моя духовен отец (името), моите родители, сродници, началници, наставници, благодетели и всички православни християни."

Духовен отец: свещеник, при когото се изповядваме; наставници: учители; благодетели: всички онези, които ни правят добро и ни помагат.

Молитва за починалите

 

"Упокой заедно със светиите, Христе, душите на Твоите раби там, където няма болка, нито скръб, нито въздишки, но живот безконечен."

Молитва преди учение

 

"Преблагий Господи! Изпрати ни благодатта на Светия Твой Дух, Който надарява и укрепява нашите душевни сили, за да можем, като слушаме преподаваното ни учение, да израснем за слава на Тебе, нашия Създател, за утеха на нашите родители и за полза на Църквата и Отечеството. Амин."

Това е молитва към Бог Отец. В нея отначало благодарим на Бога за това, че ни е пратил помощ да разберем преподаваното учение. После Го молим да прати милостта Си на нашите началници, родители и учители, които ни дават възможност да познаем всичко добро и полезно, а на нас да ни дарува здраве и желание с успех да продължим учението.
Вместо тази молитва след учение може да се чете: Достойно ест...

Молитва преди ядене


"На всички очите, Господи, се уповават на Тебе, и Ти своевременно им даваш храна; отваряш щедрата Си ръка и изпълваш с милост всичко живо."


В тази молитва изразяваме увереност в това, че Бог своевременно ще ни даде храна, понеже не само на хората, но и на всички живи твари Той подава всичко, потребно за живота.
Вместо нея преди ядене може да се чете Господнята молитва: Отче наш...

Молитва след ядене


"Благодарим Ти, Христе, Боже наш, че ни насити с Твоите земни блага: не ни лишавай и от небесното Си царство. Амин."


В тази молитва благодарим на Бога, че ни е нахранил, и Го молим след смъртта ни да не ни лишава и от вечното блаженство.

Утринна молитва


"Като станах от сън, към тебе прибягвам, Владико Човеколюбче, и по Твоето милосърдие се подвизавам в Твоите дела. Моля Ти се: помагай ми през всяко време и във всяка работа; избави ме от всяко светско зло и дяволски подтик; спаси ме и ме въведи в Твоето вечно царство. Защото Ти си моят Създател и Промислител и Подател на всяко добро. В Тебе е всичката ми надежда и на Тебе възнасям слава сега и винаги, и во веки веков. Амин!"

Вечерна молитва


"Господи, Боже наш, прости ми като благ и човеколюбец, каквото съгреших през днешния ден с думи, дело и помисъл. Дай ми мирен и спокоен сън. Изпрати Твоя ангел пазител да ме закриля и пази от всяко зло, защото Ти Си пазител на душите и телата ни и на Тебе – Отца, Сина и Светия Дух, въздаваме слава сега и винаги, и во веки веков. Амин!"

Молитва към честния Кръст Господен (Произнася се преди сън до постелята)


"Да се дигне Бог и да се разпръснат враговете Му, и да бягат от лицето Му, които Го мразят. Както дим се разнася да изчезнат, както восък от пламък огнен се топи – тъй и бесовете да загинат от лицето на ония, които обичат Бога и се осеняват с кръстното знамение, и с веселие казват: радвай се, Пречестни и Животворящи Кръсте Господен, който прогонваш бесовете със силата на разпнатия на тебе наш Господ Иисус Христос, Който слезе в ада, унищожи силата на дявола и ни дарува тебе, Своя честен Кръст, за прогонване на всеки враг и противник. О, Пречестни и Животворящи Кръсте Господен! Помагай ми с Пресвета Дева Богородица и с всички светии во веки. Амин!"

Молитви към Господ Иисус Христос (Произнася се преди сън в постелята)


1. Огради ме, Господи, със силата на Твоя Честен и Животворящ Кръст и ме опази от всяко зло.
2. В Твоите ръце, предвам духа си, Господи Иисусе Христе, Боже мой: Ти ме благослови, Ти ме помилуй и ми дарувай живот вечен. Амин.

Молитва преди Свето Причастие


"Вярвам, Господи, и изповядвам, че Ти си наистина Христос, Синът на живия Бог, Който дойде в света да спасиш грешниците, от които пръв съм аз. Вярвам още, че това е самото пречисто Твое Тяло и това е самата драгиценна Твоя Кръв. И тъй, моля Ти се: помилуй ме и ми прости прегрешенията, волни и неволни, извършени с дума или дело, съзнателно или несъзнателно, и ме удостой неосъдно да се причастя с пречистите Твои тайни, за прошка на греховете и за вечен живот. Амин.
На Твоята Тайна вечеря ме приеми за участник днес, Сине Божий. Защото няма да издам на враговете Ти тайната, нито целувка ще ти дам като Иуда, но като разбойника Те изповядвам: Спомни си за мене, Господи, кога дойдеш в царството Си.
Да не ми бъде за съд или за осъждане пречастяването с Твоите Свети Тайни, Господи, а за изцеление на душата и тялото.Амин."

Молитва на свети Ефрем Сирин (Чете се по време на Великия пост)


"Господи и Владико на моя живот, не ми давай дух на празност, униние, любоначалие и празнословие.
 Но дарувай на мене, Твоя раб, дух на целомъдрие, смиреномъдрие, търпение и любов.
 Да, Господи Царю, дай ми да виждам своите грехове и да не осъждам брата си, защото си благословен во веки веков. Амин."
"Боже, очисти мене, грешния."

Символ на вярата

1. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и на земята, на всичко видимо и невидимо.

2. И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез Когото всичко е станало,

3. Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Дух Светий и Дева Мария, и стана човек.

4. И бе разпнат за нас от Пилат Понтийски, и страда, и бе погребан;

5. И възкръсна в третия ден, според Писанията;

6. И се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца;

7.  И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството Му не ще има край.

8. И в Духа Светаго, Господа, Животворящия, Който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и Го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците.

9.  В една света вселенска и апостолска Църква.

10. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете.

11. Чакам възкресение на мъртвите.

12.  И живот в бъдещия век! Амин.


    1. член. Вярвам в един Бог Отец: аз вярвам, несъмнено признавам, че един е Бог, прославян в Света Троица, Отец, Син и Свети Дух, и няма друг Бог освен Него. Затова вярвам в един Бог Отец. Вседържител: Вярвам, че Бог Отец държи всичко в Своята власт и управлява всичко в света. Творец на небето и на земята: Той е Творец на небето и земята, които е създал от нищо с една Своя дума. На всичко видимо и невидимо: Той е Творец на всичко, което виждаме, и на невидимото, което не можем да видим с очи, като например ангелите – безплътните духове, и на човешката душа.
    2. член. И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий: също така вярвам и в един Господ Иисус Христос, че Той е Син Божий. Единородния: Той е един и единствен по естество Син на Бог Отец и няма и не може да има друг подобен на Него Син. Който е роден от Отца преди всички векове: вярвам, че Иисус Христос като Бог е роден от Бог Отец без майка още преди сътворението на света, от вечността, и е събезначален на Отца. Светлина от Светлина: както от слънцето изхождат лъчи и образуват с него една неразделна светлина, така и вечносъществуващата Светлина – Отец, е възсияла и се родила същата такава Светлина – Син, която просветява всеки човек, идващ на света (Иоан 1:9). Бог истинен от Бог истинен: вярвам, че Иисус Христос е истински Бог, защото е роден от истинския Бог Отец. Роден, несътворен: вярвам, че Той е роден, а не сътворен подобно на ангелите или първите хора, както нечестиво са утвърждавали някои еретици лъжеучители. Единосъщен с Отца: че Той, като Син Божий, има една същност, една Божествена природа и едно Божествено естество с Бог Отец. Чрез Когото всичко е станало: чрез Него всичко е получило битие, от Него също всичко е сътворено, както и от Бог Отец.
   3. член. Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата: вярвам, че Иисус Христос, Син Божий заради нас, хората, и заради нашето спасение е слязъл от небесата на земята при нас, грешните. И се въплъти от Дух Светий и Дева Мария: и Той се е въплътил, приел е плът, човешко естество, от Пречистата и Пренепорочна Дева Мария със силата, действието и слизането на Светия Дух върху Нея. И стана човек: и Той се е въчовечил, станал е истински, действителен човек, състоящ се от душа и тяло, във всичко подобен на нас освен греха, станал е Богочовек.
   4. член. И бе разпнат за нас при Понтия Пилата: напълно невинен е бил разпнат и прикован на кръста за нас, заради нашите грехове, при управителя Пилат Понтийски. И страда: Той е страдал, търпял е мъчения заради нас, бил е поругаван и бит и е изпитвал болка и скръб, претърпявайки всичко това. И бе погребан: Той е умрял, снели са Го от кръста и са Го погребали в каменна пещера или гробница, според иудейски обичай; и Неговата свята душа се е спуснала в ада, за да избави душите, които с вяра са очаквали Неговото пришествие.
   5. член. И възкръсна в третия ден: и като Бог Той е възкръснал от мъртвите със силата на Своето Божество на третия ден след смъртта Си. Според Писнията: както са предсказвали пророците в Писанието, в Словото Божие и както Сам Той е говорел на учениците Си.
   6. член. И се възнесе на небесата: на четиридесетия ден след възкресението Си Той се е възнесъл на небето с пречистата Си плът. И седи отдясно на Отца: и е седнал от дясната страна на Бог Отец в Своето царство, приел е власт, сила и слава наравно с Бог Отец.
   7. член. И пак ще дойде със слава: и отново, повторно ще дойде при края на този свят на земята в Своята слава и заедно с всички Свети Ангели. Да съди живи и мъртви: за да съди всички хора, да въздаде на всеки според делата му; да съди както доживелите до този страшен ден, така и всички умрели отвека, които тогава ще възкръснат. И царството Му не ще има край: и царството на Христа, Царството Небесно, Царството на славата не ще има край.
   8. член. И в Духа Светаго, Господа, Животворящия: вярвам и в Бог Дух Свети, че Той е също такъв Господ на всичко, както Бог Отец и Бог Син – животворящ, всичко оживяващ, на всичко даващ живот, сила и действие. Който от Отца изхожда: че Дух Свети от вечност изхожда само от Отца, както и Син предвечно е роден от Отца. Комуто се покланяме и Го славим наравно с Отца и Сина: че трябва да се покланяме на Духа Свети и да Го славим също така, както се покланяме на Отца и Сина; на Него подобава същата Божествена слава, чест и поклонение, както на Отца и Сина. И Който е говорил чрез пророците: че Дух Светий е говорил чрез пророците и апостолите; те не са писали и поучавали самостоятелно, но са били просвещавани от Светия Дух.
   9. член. В една света вселенска и апостолска Църква: аз вярвам още, че Господ е основал на земята Своята Църква или общество, събрание на истинно вярващите в Него, което се състои от пастири и паство; и че тази Църква е една, както е един Христос и едно е учението; тя е свята и чрез светите тайнства може да освещава и да прави свети всички, които принадлежат към нея; тя е съборна, всеобща, предназначена не за някой отделен род, а за всички хора по цялата вселена; тя е апостолска, защото към нея са принадлежали самите апостоли, които са я утвърдили и разпространили по цялата земя.
   10. член. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете: открито признавам всички църковни тайнства, като неповторяемото кръщение, чрез което се подава опрощение на греховете, миропомазването, причащението, покаянието, свещенството, брака и елеосвещението.
   11. член. Чакам възкресението на мъртвите: очаквам възкресение на мъртвите, когато по призива на архангелска тръба всички умрели от века ще станат от гробовете си.
  12. член. И живот в бъдещия век: очаквам също и друг живот, нескончаем и вечен – живот в бъдещия век, когато праведниците ще просияят като слънце в царството на своя Отец, а нечестивите и неразкаялите се грешници ще идат във вечна мъка, в неугасим огън. Амин: истина, така е.