kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

24 март 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Колкото е по-лесно да грешиш с мисълта, отколкото с дела, толкова е потежка борбата срещу помислите."

Св. Максим Изповедник

23 март 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Злите духове воюват против нас или чрез вещите, или чрез страстните помисли за вещите; чрез вещите срещу тези, които се движат сред тях, а чрез помислите против отдалечилите се от тях."

Св. Максим Изповедник

22 март 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Когато забележиш, че умът ти с наслада се занимава с веществени предмети и с удоволствие продължава да мисли за тях, то знай, че ти ги обичаш повече, отколкото Бога, защото: дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви (Мат. 6:21)."

Св. Максим Изповедник

21 март 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Изкушенията се изпращат на един за изглаждане на предишните грехове, на друг за прекратяване на вършените сега, а на трети пък за предотвратяване на бъдещите, освен тези, които идват за изпитание на човека, както е било с Иов. "

Св. Максим Изповедник

20 март 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Изкушенията донасят на човеците понякога удоволствия, понякога скърби, а понякога телесни страдания. Защото Лекарят на душите по Своите съдбини дава лекарства с оглед причината на страстите, залегнали в душата."

Св. Максим Изповедник