kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

19 август 2019 г.

Posted in Мисъл.

"Самотни са ония хора, които не познават Бога, макар и половината свят да са им приятели."

Св. Николай Велимирович

18 август 2019 г.

Posted in Мисъл.

"Православната ни вяра няма да ни спаси, ако сме маловерни и неверни, горди и жестокосърдечни - невъздържани, нечисти, мерзостни, сквернословни, свадливи, непокорни, лъжливи, неуважителни, лениви, ако не носим тежестта си един на друг и не си помагаме взаимно в житейските нужди: „Вярата без добри дела е мъртва“ (Иак 2:20) и не ни спасява."

Св. Йоан Кронщадски

17 август 2019 г.

Posted in Мисъл.

"Само в мълчанието се ражда това дивно умение: да разбираш самия себе си, своите мисли и своите думи."

Игум. Нектарий (Морозов)

16 август 2019 г.

Posted in Мисъл.

„Страхът Божий е начало на всички добродетели и начало на премъдростта. Както светлината, влизайки в тъмен дом, разпръсва неговата тъмнина и го осветява, така страхът Божий, когато влезе в човешкото сърце, прогонва тъмата и разгаря в него ревността към всички добродетели”

Св.Антоний Велики

15 август 2019 г.

Posted in Мисъл.

"О, Пресвета Господарке, Владичице Богородице! Ти си по-горе от всички ангели и архангели и по-драгоценна от всички твари. Ти си помощница на обидените, надежда на обезнадеждените, застъпница на бедните, утеха на наскърбените, кърмителка на гладните, одежда на голите, изцерение на болните, спасение на грешните, помощ и защита на всички християни.Измоли, Господарке, въплътилия се безсеменно от Тебе Христос Бог наш да ни препаше със Своята сила отгоре против невидимите и видими наши врагове. Удостой нас, Твоите грешни раби, с царството на Твоя Син, нашия Христос Бог. Защото е благословена и препрославена Неговата сила, заедно с безначалния Негов Отец, и с пресветия, и благия, и животворящия Негов Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин."