kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

23 април 2018 г.

Posted in Мисъл.

" - Защо възниква гневът? 
- Защото на пътя на себелюбието възникват препятствия."

Старецът Йосиф Ватопедски

22 април 2018 г.

Posted in Мисъл.

"Радостта не е волно чувство. Тя е съразмерна на стремежа ти да си в контакт с Бога и усещане на Неговите блага. Радостта е дар от Бога."

Архиепископ Серафим Соболев

21 април 2018 г.

Posted in Мисъл.

"Ако видиш убиец, или блудница, или пияница, които се търкалят по земята, не осъждай никой от тях, защото Бог е допуснал това по някакъв повод, а твоят повод го държиш в ръцете си. Ако го изпуснеш, ти може да се окажеш в същото положение"
Грузинския старец Гавриил /Ургебадзе/

20 април 2018 г.

Posted in Мисъл.

"Милостивият Господ ни е дал покаянието и с покаяние всичко се поправя. Чрез покаянието ние получаваме прошка за греховете, заради покаянието идва благодатта на Светия Дух и така познаваме Бога."

Св. Силуан Атонски

19 април 2018 г.

Posted in Мисъл.

"Човек няма да може да проникне в Промисъла Божий. 
Има допущение, воля и Промисъл Божий. 
Допущението е когато Бог дава на човека свобода. 
Човек прави това, което пожелае. 
Когато действа волята Божия, човек прави това, 
което заповядва Бог. Волята Божия винаги донася добро. 
Промисълът Божий управлява: ту извършва допущение, ту воля. 
Когато не можеш да решиш въпроса и не знаеш, какво да правиш - 
довери се на Промисъла Божий, моли се и не мисли повече за това."

Св ГАВРИЛ Ургебадзе