kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

12 август 2020 г.

Posted in Мисъл.

"Боли те не гърбът, а непосилният товар.

Очите те болят, защото гледаш с обида.

Боли те не главата, а твоите мисли.

Боли те не гърлото, а това, което не казваш или казваш с гняв.

Боли те не твоят стомах, а това, което не можеш да смелиш.

Боли те не черният дроб, а твоят гняв.

Боли те не сърцето, а твоята любов.

И именно ЛЮБОВТА може да се превърне в лек за всички болки в тялото."

 

11 август 2020 г.

Posted in Мисъл.

"Един богаташ дошъл при мъдреца и му казал:
- Ще ти дам хиляда жълтици, ако ми покажеш къде е Бог.
Мъдрецът отвърнал:
- Ще ти дам две хиляди, ако ми покажеш къде не е."

10 август 2020 г.

Posted in Мисъл.

"Ако искате да отгледате добри деца, отделете за тях два пъти по-малко пари и два пъти повече време."

09 август 2020 г.

Posted in Мисъл.

" Добрият човек вижда всички хора добри,
а злият и лукавият не само криво, но и право ходещите
подозира, укорява, осъжда и злослови. "
 
св.Теофан Затворник

08 август 2020 г.

Posted in Мисъл.

Три неща в живота, които са най-ценни:
- Любов, семейство и приятели, доброта.
св. Николай Велимирович