kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

23 октомври 2021 г.

Posted in Мисъл.

„Не от количеството на дните, а от качеството на покаянието се ражда спасението.“

Св. Йоан Златоуст

22 октомври 2021 г.

Posted in Мисъл.

 „Ако искаш да се прославиш, презирай славата.“

Св. Йоан Златоуст

21 октомври 2021 г.

Posted in Мисъл.

 „Ако имаш добри дела, които могат да се застъпят за тебе, ти непременно ще бъдеш чут, и обратно, ако ги нямаш, дори и да си Давид, няма да можеш да склониш Бога.“

Св. Йоан Златоуст

20 октомври 2021 г.

Posted in Мисъл.

"Отчаянието е смъртен грях. Бягай от него. А вярвай в Милосърдния Бог и нашата Застъпница Богородица и светиите. Те всичко могат да направят. А да се смириш и да потърпиш е нужно непременно."

Преподобни Анатолий Оптински 

19 октомври 2021 г.

Posted in Мисъл.

"Основата на нашето спасение е покаянието."

Преподобни Никон Оптински