kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

15 юни 2019 г.

Posted in Мисъл.

"Обичай всеки човек независимо от грехопаденията му. Греховете са си грехове, а основата в човека е една - Божият образ. Другите са със слабости, които се хвърлят в очите, злобни, горди, завистливи, скъперници, сребролюбиви, лакоми, но и ти не си без зло, даже може би то в теб е повече, отколкото в другите."

св. Йоан Кронщадски

14 юни 2019 г.

Posted in Мисъл.

„За чисти всичко е чисто, а за осквернени и неверни няма нищо чисто…“

(Тит. 1:15)

13 юни 2019 г.

Posted in Мисъл.

"Имай постоянна грижа за това, да не допускаш до твоето сърце смущения и тревоги. Старай се по всякакъв начин да го запазваш в мирно и спокойно настроение. И Бог, като види как се трудиш и подвизаваш, чрез Своята благодат ще устрои в твоята душа град на мира, и твоето сърце ще стане дом на утешението."

Св. Никодим Светогорец

12 юни 2019 г.

Posted in Мисъл.

"Когато в душата ти се повдига някое смущаващо движение, застани с ревност за потискането му и за умиротворяването на сърцето, за да не се отклониш от правия път под въздействието на това смущаване."

Св. Никодим Светогорец

11 юни 2019 г.

Posted in Мисъл.

"Страстите смущават мира в сърцето. Не ги допускай до него и то винаги ще бъде мирно. Докато сърцето е мирно, победата над онези, които нападат, не е трудна. Мирът на сърцето е едновременно и цел в духовния стремеж към съвършенство и най-силно средство за спечелване на победа над изкушенията."

Св. Никодим Светогорец