kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

15 декември 2019 г.

Posted in Мисъл.

"Всичко случващо се с тебе приемай за добро, знаейки, че нищо не става без Бога!"

Св. Ефрем Сирин

14 декември 2019 г.

Posted in Мисъл.

 "Не осъждай никого от смъртните, за да не би Бог да се погнуси от твоите молитви. На никого не изтъквай недостатъците му, по каквато и да е причина.  Никого не укорявай, заради немощите му.”

Св.Антоний Велики

13 декември 2019 г.

Posted in Мисъл.

"Не прави на никого зло и никого не осъждай.  Не наддавай ухо да слушаш лоши неща (за другите);но бъди снизходителен и жалостив към хората и ще бъдеш жив. Не осъждай никого; защото в това е твоето падение." 

Св. Антоний Велики

12 декември 2019 г.

Posted in Мисъл.

“-Ако видиш, че някой брат съгреши, не го презирай, не се отвръщай от него, и не го осъждай;за да не паднеш сам в ръцете на твоите врагове."

Св. Антоний Велики

11 декември 2019 г.

Posted in Мисъл.

"Кръстът на човека е направен точно по неговата мярка, и само нашата нетърпеливост, непокорност и страстност го правят тежък."

Св. Василий Кинешемски