kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

21 октомври 2020 г.

Posted in Мисъл.

"Не се услаждай от подигравките и не бъди съучастник на одумвачите, защото тях ще ги остави Господ."
 
Авва Евагрий

20 октомври 2020 г.

Posted in Мисъл.

"Затова и дяволът употребява всички усилия, за да вкорени в нас помисъла на отчаянието, защото знае, че ако ние дори и малко се покаем, то това няма да е безплодно за нас."
 
Св. Йоан Златоуст

19 октомври 2020 г.

Posted in Мисъл.

"Колкото често и да падаш, за тебе винаги остава възможност да станеш, само ако поискаш това."
 
Прп. Ефрем Сирин

18 октомври 2020 г.

Posted in Мисъл.

"Затова и са описани не само добродетелите на светиите, но и техните прегрешения, та ние да избягваме последните, а на първите да подражаваме."
 
Св. Йоан Златоуст

17 октомври 2020 г.

Posted in Мисъл.

"...Слабият пада и без дявола. А при неговото съдействие, ще кажеш, той пада по-тежко? Но по-леко се наказва, ако той греши при съдействие на дявола; нали не за всички са еднакви наказанията."
 
Св. Йоан Златоуст