kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

16 май 2019 г.

Posted in Мисъл.

„Господ ни е дарувал всичко и от нас зависи да бъдем добри. Докато обръщаме внимание на негативните качества на хората, с които общуваме, не можем да имаме мир и покаяние…“

старец Тадей Витовнишки

15 май 2019 г.

Posted in Мисъл.

„Молитвата е разговор на ума с Бога. Молитвата се ражда от кротостта и безгневието. Молитвата е плод на радост и благодарност. Тя прогонва тъгата и унинието.“

Св. Евагрий Понтийски

14 май 2019 г.

Posted in Мисъл.

„Многото думи без дела са като художник, който рисува картини на вода по стената, но не е способен да утоли жаждата си".

Св. Исаак Сирин

13май 2019 г.

Posted in Мисъл.

"Вразуми съгрешаващия, но не осъждай падащия; последното е дело на злоречивия, а първото - на този, който желае да изправи (да поправи)"

Св. Нил Синайски

12 май 2019 г.

Posted in Мисъл.

"Човек може да изглежда мълчалив, но ако сърцето му осъжда другите, то той бърбори неспирно. Друг обаче може да говори от сутрин до вечер и все пак да бъде истински мълчалив, тоест да не казва нищо безполезно."

Авва Пимен