kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

07 ноември 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Любовта не зависи от времето и винаги има сила. Когато нашата душа познае Божията любов, тогава ясно чувства, че Господ е наш Отец, най-близкият, най-скъпият, най-добрият, и няма по-голямо блаженство от това, да обичаш Бога с целия си ум, с цялото си сърце и с цялата си душа, както заповядал Господ, и ближния си, като самия себе си. Когато тази любов е в душата, тогава всичко я радва, а когато тази любов я няма, тогава човек не намира покой, смущава се, и обвинява другите в това, че са го обидили, неразбирайки, че сам той е виновен, защото е загубил любовта към Бога и е осъдил или възненавидил ближния си”.
 
 Свети Силуан Атонски

06 ноември 2023 г.

Posted in Мисъл.

„Различните привързаности на нашето сърце Господ изпитва по различен начин: един (скъперник) изпитва чрез загуба на пари или имоти, допуска крадци да го окрадат, разбойници да го ограбят, - друг изпитва чрез пожар, друг чрез наводнение, друг чрез болест и лекарства; друг чрез загуба на жена, сестра или приятелка; друг чрез безчестие - всеки изпитва всякак, така че да се разкрият слабите и болезнени страни в него, за да научи всеки да изправя себе си. През много души ще премине меч, за да се разкрият помислите на много сърца (ср. Лк. 2:35). Затова, каквато и загуба да претърпиш, вярвай, че това е волята Господня, и говори: „Господ даде, Господ и взе; (както беше угодно Господу, тъй и стана) да бъде благословено името Господне!“ (Иов.‬ ‭1‬:‭21‬)”.
 
 Свети Иоан Кронщадски

05 ноември 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Има нужда не само от вяра, но също и от духовен начин на живот… за да можем да запазим Духа, който е даден веднъж завинаги."

Св. Йоан Златоуст

04 ноември 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Понякога не виждаме никакъв изход, никакво спасение от греховете ни и те ни изтезават: за тяхна сметка сърцето е изтощено и угнетено от печал. Но Иисус поглежда към нас и потоци сълзи рукват от очите ни, а със сълзите изчезва и целият куп на злото в душата ни. Ние плачем от радост, че внезапно и неочаквано ни е изпратена подобна милост."

 Св. Йоан Кронщадски

03 ноември 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Има нужда не само от вяра, но също и от духовен начин на живот… за да можем да запазим Духа, който е даден веднъж завинаги."

Св. Йоан Златоуст