kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

08 декември 2019 г.

Posted in Мисъл.

"Чистотата искат да отнемат от човека, да я осмеят, да я стъпчат. Затова светът за хората е станал чужд и пуст. Човекът не чувства болката на другия, не иска и не може да го сгрее с топлината на своята душа. Човекът се страхува от света и вътрешно се защитава от хората. Тази самота, осъзната и неосъзната, самотата на пустинята, е най-страшното проклятие на нашия век."

Архимандрит Рафаил Карелин

07 декември 2019 г.

Posted in Мисъл.

"Всичко ще се нареди, ако можеш да търпиш и  се довериш на Бога!"

Патриарх Павле

06 декември 2019 г.

Posted in Мисъл.

"Любовта е живота на сърцето, негова смърт е злобата и враждата към брата. Господ затова ни държи на земята, та любовта към Бога и ближния да проникне в нашите сърца: това и очаква Той от всички. Това е целта на съществуването на света."

Св. Йоан Кронщадски

05 декември 2019 г.

Posted in Мисъл.

"Най-важното дело за родителите е да възпитават децата си в страх Божи и добронравие. Без това всяко учение и образование е нищо. Малката фиданка ще расте натам, накъдето бъде наклонена и новият съд ще издава такава миризма, с каквато бъде напълнен. Тъй и малките деца ще живеят така, както бъдат възпитани. Един духовен учител, на смъртния си одър казал: "Никого не съм поучавал на неща, които сам преди това не съм изпълнил"
Св.Тихон Задонски

04 декември 2019 г.

Posted in Мисъл.

"Нашата работа е да сеем, а Бог ще даде някой ден и плодове."

преп. Моисей Оптински