kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

11 октгомври 2020 г.

Posted in Мисъл.

"Колкото често и да падаш, за тебе винаги остава възможност да станеш, само ако поискаш това."
 
Прп. Ефрем Сирин

10 октомври 2020 г.

Posted in Мисъл.

"Учителю, украсявай своето учение с добър живот, който да съответства на твоята ученост."
 
Прп. Ефрем Сирин

09 октомври 2020 г.

Posted in Мисъл.

"Постоянството в добрите помисли ще доведе до отстраняване на злите. И така, постоянството в добрите помисли ще доведе до отстраняване на злите."

Из Патерика

08 октомври 2020 г.

Posted in Мисъл.

"Всичко случващо се с тебе приемай за добро, знаейки, че нищо не става без Бога."
 
св. Ефрем Сирин

07 октомври 2020 г.

Posted in Мисъл.

"По всяко време си спомняй за Бога, и Той ще си спомни за тебе, когато изпаднеш в беда."
 
Прп. Исаак Сирин