kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

11 март 2018 г.

Posted in Мисъл.

"Ако някой иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и Ме последва"

 (Мат. 16:24)

10 март 2018 г.

Posted in Мисъл.

"Отречи се от греховете си. Погледни в душата си, за да намериш кой грях  най-много те е обсебил и веднага започни борба против него. Покай се и изправи живота си. Не позволявай да те достигне Съдът Божий,  с този грях на душата."

Схиархимандрит Стефан Србин Каруљски

09 март 2018 г.

Posted in Мисъл.

"Само търпението ти не трябва да бъде безразсъдно, тоест, безотрадно, а разумно, разсъдително търпение – че Господ вижда всички твои дела, в самата ти душа, както ние гледаме в лицето на любимия човек, т. е., ясно, внимателно. Гледа и изпитва: какъв ще се окажеш в скърбите. Ако потърпиш, ще бъдеш възлюбен от Него. А дори да не изтърпиш и пороптаеш, но се покаеш, пак ще бъдеш възлюбен от Него."

Преподобни Анатолий Оптински

08 март 2018 г.

Posted in Мисъл.

"Цялата тайна е в това да търпиш каквото Бог ти изпраща. И няма да забележиш как ще влезеш в Рая."

Преподобни Анатолий Оптински

07 март 2018 г.

Posted in Мисъл.

„Човек, колкото повече се приближава до Бога, толкова повече се вижда грешен.“

Авва Доротей