kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

11 януари 2021 г.

Posted in Мисъл.

"Богатството и бедността, здравето и болестите, веселието и скърбите - всичко тукашно бързо преминава и изчезва, но делата на хората, техните пороци и добродетели не умират, а преминават заедно с тях във вечността и там или ще ги оправдаят, или ще ги осъдят пред Съдията на всички мисли и дела човешки и или ще ги въведат в рая, или ще ги хвърлят в бездната на преизподния ад, откъдето няма да има изход вовеки."
 
Св. Йоан Кронщадски

10 януари 2021 г.

Posted in Мисъл.

"Познанието на истината се определя от състоянието на нашата нравственост. Фарисеите са видели добрите плодове - многото чудеса на Сина Човешки - и са признали, че делата (плодовете) са добри, но дървото, носещо плодовете (Спасителя), не признали за Бог."
 
Св. Йоан Златоуст

09 януари 2021 г.

Posted in Мисъл.

"Ако се поучаваме в Божия закон, то злите помисли намаляват, а от светските грижи за суетата и тялото, от празните разговори злите помисли се умножават."
 
Св. Йоан Касиан Римлянин

08 януари 2021 г.

Posted in Мисъл.

"Не това се случва, което искаме; а каквото Господ дава, това и трябва да приемаме с благодарност."
 
Св. Василий Велики

07 януари 2021 г.

Posted in Мисъл.

"Паметта за тебе, праведния с похвали, Господен Предтеча,
е доволно свидетелство, че си се показал, наистина, изсред пророците най-почитания,
понеже си се сподобил да кръстиш в струите Проповядвания,
при това пострадал за истината, възрадван, си благовестил на намиращите се в ада Явилия се в плът, взел греховете на света и дарувал нам велика милост."

Тропар