kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

19 ноември 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Погрижете се да опазите сърцето си, за да защитите радостта на Светаго Духа и да не позволите на лукавия да влива във вас своята отрова. Бъдете внимателни раят, който е вътре във вас, да не се превърне в ад”.

Св. Нектарий Егински

18 ноември 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Прекаленото огорчение е изкушение. А единственото истинно огорчение е това, което възниква тогава, когато ние добре узнаем за нещастното и окаяно състояние на своята собствена душа. Всички останали огорчения нямат никакво отношение към Божията благодат."

Св. Нектарий Егински

17 ноември 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Не искам да страдате и да се смущавате от всичко онова, което се случва против вашата воля, колкото и справедлива да е тя. Такова страдание свидетелствува за съществуването на егоизъм във вас. Следете за егоизма, който се крие зад личната правота. Следете и за неуместното съжаление, което се ражда после справедливото обличение против вас. "

Св. Нектарий Егински

16 ноември 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Надеждата на Бога никога не привежда до отчаяние! Изкушенията принасят на човека смиреномъдрие. Бог знае колко точно всеки един от нас може да издържи и допуска изкушения според мярата на нашата сила. Но и ние сме длъжни да се грижим за това, да бъдем бдителни и внимателни, за да не се въведем сами в изкушение."

Св. Нектарий Егински

15 ноември 2023 г.

Posted in Мисъл.

„Изкушенията ни се изпращат, за да се разкрият нашите скрити страсти и така да можем да се борим с тях, като по този начин да се изцели душата. Те също се явяват знак за милостта Божия, затова предай се с доверие в Божиите ръце и проси помощта Му, за да те укрепи Той в твоята борба. "

Св. Нектарий Егински