kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

26 май 2019 г.

Posted in Мисъл.

"Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя; вземете Моето иго върху си и се поучете от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си; защото игото Ми е благо, и бремето Ми е леко"

(Мат. 11:29-30). 

25 май 2019 г.

Posted in Мисъл.

"Не бързайте в нищо; законът на Божието действие е: постепенност, забавяне, и затова - удивителна твърдост! Дяволът бърза, защото няма мир в себе си и в бързината склонява към всеки грях, защото в бързането няма никаква мъдрост."

Св. Йоан Кронщадски

24 май 2019 г.

Posted in Мисъл.

" Когато чуеш, че твой ближен или приятел е казал нещо лошо в твое отсъствие, покажи колко го обичаш и го похвали".

Св. Йоан Леиствичник

23 май 2019 г.

Posted in Мисъл.

" Пийте светена вода, колкото се може по-често. Това е най-доброто и най-ефективно лекарство. Казвам Ви това не само като свещеник, но и като лекар. От медицинският ми опит."

Св. Лука Кримски

22 май 2019 г.

Posted in Мисъл.

"...Господи, дай ми сили да понеса умората на настъпващия ден и всички събития през деня. Ръководи моята воля и ме научи да се кая, да се моля, да вярвам, да се надявам, да търпя, да прощавам, да благодаря и да обичам всички."