kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

28 май 2018 г.

Posted in Мисъл.

"Братя и приятели, обичайте Църквата! В нея е вашият живот; нашата жива вода, бликаща непрест анно от непресъхващия Извор - Светия Дух. В нея е вашият мир, вашето очистване, освещаване, изцеление, просвещение, вашата сила и помощ, вашата слава, в нея се съдържат най-възвишените, вечни цели на човека, О, какво благо е Църквата"

Св. Йоан Кронщадски

27 май 2018 г.

Posted in Мисъл.

"Колкото човек е по-грешен, толкова по-малко грехове вижда в себе си и толкова по-злостно осъжда другите".

Игумен Никон (Воробьов)

26 май 2018 г.

Posted in Мисъл.

"Каква е ползата за човека от цялата негова светска ученост, ако не може да прости на своя ближен една обидна дума или поглед?"

Св. Николай Велимирович

25 май 2018 г.

Posted in Мисъл.

"Средствата за нашия духовен живот, а именно: вяра, молитва, посещаване на светия храм и на светите служби, всестранно послушание, четене на Словото Божие и творенията на светите отци, разговори с опитни хора и богомислие, трезво внимание към себе си, физически труд, поклони, молитвено уединяване, опазване на сетивата, мълчание, въздържание, пост."

св. Теофан Затворник

24 май 2018 г.

Posted in Мисъл.

"Всяко утро, когато разсъмва, казвай: " Господи мой Иисусе Христе, сподоби ме да изживея ден без грях!"

Старец Йосиф Исихаст