kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

08 март 2020 г.

Posted in Мисъл.

"Когато някой злослови за теб, говори добро за него.
Когато някой не се отнася добре с теб, отнеси се добре с него.
Плати за злото с добро. И тогава Бог ще води битките ти."

07 март 2020 г.

Posted in Мисъл.

"Добродетелите се постигат с усилени трудове и за дълго време. Ти тогава ще ги цениш, когато ги придобиеш чрез своите трудове. Ако пък придобиеш нещо без трудове, то може бързо и да го загубиш."

Йеросхим. Александър,затворник от Гетсиманския скит

06 март 2020 г.

Posted in Мисъл.

“Защо човек не може да бъде доволен от нищо?
- казал старецът.
- Защото душата му не е създадена за този свят.
Роденото от Духа е дух; и нищо временно не е сродно на душата, произлязла от Божествения източник чрез Божие духване,
и затова тя не може да се успокои в нищо временно,
понеже то не ѝ е сродно.
Каквото и земно нещо да ѝ даваме,тя няма да бъде доволна,
все ще желае още.
Само Бог може да я задоволи напълно”.

05 март 2020 г.

Posted in Мисъл.

"Прави добро със смирение, доколкото можеш. Никого не осъждай и не роптай, а се моли за враждуващите, и ще дойде време, Бог ще обърне сърцата им, за радост на тебе."

Преп. Антоний (Медведев)

04 март 2020 г.

Posted in Мисъл.

"Дори ако твоята шия изтънее от поста така, че да минава през иглено ухо, но в тебе няма любов, то всичко това е напразно."

Старец Тимотей Капсалиот