kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

28 януари 2018 г.

Posted in Мисъл.

“Когато се молите, правете поклони,дори това да ви уморява. Молитвата, съпровождана с доброволна жертва,става по-приятна на Бога и донася повече плод.”

Старецът Порфирий

27 януари 2018 г.

Posted in Мисъл.

" Когато получиш радост, смири се и знай, че тя води след себе си скърби, срещу които трябва да се бориш , а не да униваш."

Св. Серафим Софийски

26 януари 2018 г.

Posted in Мисъл.

"Срещу враговете си се съоръжи с добро. Не си позволявай при никакъв случай да ги осъждаш."

Св. Серафим Софийски

25 януари 2018 г.

Posted in Мисъл.

" За да можеш успешно да се бориш срещу злото, трябва да имаш ред в мислите си. Това се постига с повече мълчание, усамотение и молитва."

Св. Серафим Софийски

24 януари 2018 г.

Posted in Мисъл.

" Радостта не е волно чувство. Тя е съразмерна на стремежа ти да си в контакт с Бога и усещане на Неговите блага. Радостта е дар от Бога."

Св. Серафим Софийски