kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

14 ноември 2023 г-

Posted in Мисъл.

"На никого не може да му бъде причинено зло от друг, ако той сам не го привлече към себе си със слабостта на сърцето и с малодушието си."
 
св. Йоан Касиан Римлянин

12 ноември 2023 г.

Posted in Мисъл.

Има три капана на сатаната, крадящи радостта и мира в душата:
- съжаление за миналото
- страх за бъдещето
- неблагодарност за настоящето.
 
св. Антоний Велики

10 ноември 2023 г.

Posted in Мисъл.

„През 21-ви век ще бъде достатъчно за хората да се спасяват и дори да придобиват святост само за три послушания: за пазенето чистотата на Православната вяра и нейното предаване на по-младите (преди всичко на деца и внуци); за ежедневното покаяние и за редовното участие в Тайнствата на Църквата”.
 
 Свети Паисий Светогорец

09 ноември 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Не търсете първенство и началства, но помнете Оногова, Който е казал: онзи, който иска да бъде по-голям между вас, нека бъде слуга на всички”.
 
 Свети Йоан Рилски Чудотворец

08 ноември 2023 г.

Posted in Мисъл.

„Да пазите светата вяра непорочна и незасегната от всякакво зломислие, както я приехме от светите отци, без да се отдавате на чужди и различни учения."

Св. Йоан Рилски