kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

30 април 2024 г.

Posted in Мисъл.

"Навсякъде са ни нужни дела, а не уверения на думи, защото за всички е лесно да говорят и обещават, а да се направи не е така лесно."
 
Св. Йоан Златоуст

29 април 2024 г.

Posted in Мисъл.

"Велико благо е вярата, велико благо и причина за много блага, тъй като хората могат в името Божие да вършат Божии дела."
 
Св. Йоан Златоуст

28 април 2024 г.

Posted in Мисъл.

"Въоръженият воин е страшен за битката, и облеклият се във вяра е страшен за невидимите врагове."
 
Св. Ефрем Сирин

27 април 2024 г.

Posted in Мисъл.

"Велико благо е вярата, велико благо и причина за много блага, тъй като хората могат в името Божие да вършат Божии дела."
 
Св. Йоан Златоуст

26 април 2024 г.

Posted in Мисъл.

"Пречистата Богородица е наша радостна Наставница, ръководно наставляваща ни по пътя на спасението, водещ към вечната радост."
 
Св. Дмитрий Ростовски