kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

01 декември 2018 г.

Posted in Мисъл.

"Гневът се превръща в злоба и злопаметност, когато дълго се задържа и пази в сърцето. Затова и заповядва Господ бързо да го пресичаме, за да не прерастне в ненавист и злоба, и с това да прибавим към злото по-голямо зло."
Св. Тихон Задонски

30 ноември 2018 г.

Posted in Мисъл.

"За гнева няма да има място, ако ти се освободиш от пристрастието към себе си."
Св. Йоан Златоуст

29 ноември 2018 г.

Posted in Мисъл.

"Унинието и и непрестанните безпокойства могат да съкрушат силата на душата и да я доведат до крайно изнемогване."
Св. Йоан Златоуст

28 ноември 2018 г.

Posted in Мисъл.

"Развращаването на децата произлиза не от нещо друго, а от безумната привързаност (на родителите) към житейското."
Св. Йоан Златоуст

27 декември 2018 г.

Posted in Мисъл.

"Голямо наказание си приготвя този, който клевети праведник. Както молецът разваля дрехата, така клеветата - душата"
Преп. Ефрем Сириец