kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

24 март 2020 г.

Posted in Мисъл.

"Има хора, които наподобяват храм. Щом се докоснеш до тях – сияеш от светлина и добрина. Има хора, с които Бог ни среща, за да имаме пример за истинската вяра, пример за вдъхновение и за всяко добро. Има хора, които са ангели!…Най–хубавото обаче е, че те не го знаят!"

23 март 2020 г.

Posted in Мисъл.

"Няма Православие в ученията и умуванията човешки: в тях господства плътският разум - плод на падението. Православието е учение на Светия Дух, дадено от Бога на човеците за спасение. Където няма Православие. там няма спасение."

Св. Игнатий Брянчанинов

22 март 2020 г.

Posted in Мисъл.

"Сега е такова време, че ние знаем много молитви, а се молим малко. Ядем постна храна, а не постим. Събираме сведения за духовния живот, а нямаме опита му. Изповядваме грехове, а не се каем. Ходим в храмовете и стоим на службите, а душата не се смирява пред Твореца. Всичко е от това, че сърцето е затворено. То трябва да се отвори, за да пусне Христа."

Св. Паисий Светогорец

21 март 2020 г.

Posted in Мисъл.

"Човек чрез молитвата трябва да придобие състрадаваща душа. Не бива да бъдем безучастни към болката на другия."

Неизвестен атонски старец

20 март 2020 г.

Posted in Мисъл.

"Ако не чуваш стоновете на другите, няма да ти помогнат нито постите, нито поклоните."

Архимандрит Кирил Павлов