kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

24 ноември 2023 г.

Posted in Мисъл.

Тропар гл. 4

С добродетели като със слънчеви лъчи си просветила невярващите мъдреци;
и като пресветла луна на ходещите нощем тъмата на неверието си прогонила;
и царицата си уверила; и заедно с това мъчителя си изобличила,
богозвана невесто, блажена Екатерино.
С желание си се устремила в небесния чертог към Прекрасния Жених Христа:
и от Него с царски венец си се увенчала,
пред Когото и с ангелите като предстоиш,
моли се за нас, извършващите пречистата ти памет.

23 ноември 2023 г.

Posted in Мисъл.

„Бог не милува всички хора, а само онези, които са се разкаяли за своите грехове, и са ги загладили чрез покаяние и дела на милосърдие към ближния.” 

Свети Йоан Златоуст

22 ноември 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Ако искаш греховете ти да бъдат покрити от Господа, не разкривай пред хората, ако имаш някаква добродетел. Защото както ние постъпваме с добродетелите си, това и Бог прави с греховете ни."
 
св. Марк Подвижник

21 ноември 2023 г.

Posted in Мисъл.

Тропар, глас 1

Днес на Божието благоволение пред образа и на човеците проповядваното спасение,
Дева, в храма ясно се явява и Христа предвъзвещава на всички;
Тъй и ние велегласно да възгласим:
радвай се, изпълнение на промисъла на Жизноподателя.

20 ноември 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Ако вечерта ти е тежко, мълчи и търпи, като знаеш, че вечерта Христос Го разпънаха, а на сутринта възкръсна."
 
Св. Серафим Софийски Чудотворец