kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

19 март 2020 г.

Posted in Мисъл.

"Днес е трудно да се намери смирение, а също е трудно да се намери разсъждение. Любов може да се намери - къде малко, къде много. Обаче да се намери смирение и разсъждение е мъчно, защото това са брънки от една верига. Съвършеното разсъждение е признак на святост."

Неизвестен атонски старец

18 март 2020 г.

Posted in Мисъл.

"Господ възпитава човешката душа, не отстранявайки срещите и със злото, а давайки сила, за да го преодолее."

Св. Силуан Атонски

17 март 2020 г.

Posted in Мисъл.

"Молитвата е най-доброто оръжие, което можем да използваме в нашите невидими сражения."

16 март 2020 г.

Posted in Мисъл.

" Помни, че всяка пречка е Божие наставление."

Св. Серафим Вирицки

15 март 2020 г.

Posted in Мисъл.

"Човек чрез молитвата трябва да придобие състрадаваща душа. Не бива да бъдем безучастни към болката на другия."

Неизвестен атонски старец