kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

01 февруари 2021 г.

Posted in Мисъл.

"Не е по-важно това, което казваме, а онова, което живеем. Не е това, което вършим, а онова, което сме."

Майка Гавриила

31 януари 2021 г.

Posted in Мисъл.

„С цялата си сила се постарай да не се препираш (с някого) относно вярата, нито да разсъждаваш върху догматите, но да следваш Вселенската църква. Защото никой не може да схване (същността на) Божеството”.

Авва Исая

30 януари 2021 г.

Posted in Мисъл.

"Злото по никакъв начин не премахва злото; затова, ако някой ти направи зло, ти му направи добро, за да премахнеш злото с добро."

Авва Пимен

29 януари 2021 г.

Posted in Мисъл.

"Брат каза на авва Антоний: Помоли се за мене. Но старецът му отвърна: Нито аз, нито Бог ще те помилва, ако ти сам себе си не помилваш и не Му благоугодиш."

Из Древен патерик

28 януари 2021 г.

Posted in Мисъл.

"От ближния е и животът, и смъртта. Защото, ако придобием брата, придобиваме Бога; ако съблазняваме брата, съгрешаваме против Христос".

Авва Антоний