kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

22 март 2019 г.

Posted in Мисъл.

"Както за всяка болест има лечение, така и за всеки грях има покаяние."

Св. Серафим Саровски

21 март 2019 г.

Posted in Мисъл.

"Изповедта- това не е разговор за своите недостатъци, съмнения, това не е обикновено осведомяване на духовника за себе си. Изповедта- това е тайнство, а не просто благочестив обичай. Изповедта- това е горещо покаяние на сърцето, жажда за очистване, която произлиза от усещането на светинята, това е второ Кръщение, и следователно в покаянието ние умираме за греха и възкръсваме за светостта. Разкаянието е първата степен на светостта, а безчувствеността- това е пребиваване извън светостта, извън Бога."

20 март 2019 г.

Posted in Мисъл.

" Признак за човека намерил Бога - излизащите от него тишина и покой"

Монах Симеон Атонски

19 март 2019 г.

Posted in Мисъл.

"Само със сърце, изпълнено с любов, може да се изобличават греховете на другия човек."

Св. Гавлиил Ургебадзе

18 март 2019 г.

Posted in Мисъл.

"От вярата се ражда въздържание, простота, от простотата невинност, от невинността скромност, от скромността знание, от знанието любов."

Св. Ерм