kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

15 октомври 2017 г.

Posted in Мисъл.

"Предел на любовта към ближния- готовността да отдадеш своя живот заради неговото спасение в Христа, предел на любовта към Бога- готовността изцяло да се съединиш с Него в Светия Дух."
Монах Симеон Атонски

14 октомври 2017 г.

Posted in Мисъл.

"Свойство на гордостта- да вижда в себе си само добро, в другите- само лошо; а свойство на смирението- да вижда своите грехове, а в другите- добрите качества."
Схиигумен Йоан Алексеев

13 октомври 2017 г.

Posted in Мисъл.

"Истинската вяра не може да остане без дела; който истински вярва, този непременно твори и добри дела."
Св. Серафим Саровски

12 октомври 2017 г.

Posted in Мисъл.

"Тежко е състоянието, когато на устата е святост, а в сърцето беззаконие и злоба. "

Авва Исаия

11 октомври 2017 г.

Posted in Мисъл.

"Ако вие живеете с други, то служете им, като на самия Бог,- не изисквайте за любовта любов, за смирението похвала, за службата благодарност." 

Архим. Агапит Нило-Столобенски