kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

11 май 2019 г.

Posted in Мисъл.

Когато авва Антоний Велики проникнал в дълбочините на пустинята, той запитал Господа: "Господи! Защо едни хора умират млади, а други доживяват дълбока старост? ...Тогава дошъл до него глас: "Антоний! Ти внимавай над себе си! А това са Божии съдбини и нямаш полза от това да ги изучаваш".

Св. Антоний Велики

10 май 2019 г.

Posted in Мисъл.

"Мирът не се достига без борба със страстите и победа над тях; a когато те са наши господари, тогава къде е мирът? - не е ли това вечният плен? Без борба със страстите и победа над тях мирът не се постига, а когато те са наши господари, къде е мирът - не е ли това вечният ни плен?"

Св. Макарий Оптински

09 май 2019 г.

Posted in Мисъл.

"Страхът е начало на любовта. Страхът Божий не е боязън от Бога, а боязън да не отпаднем от Бога и да паднем в греховете и страстите."

Св. Климент Александрийски

08 май 2019 г.

Posted in Мисъл.

"Тези, които наистина са решили да служат на Господ Бог, трябва да се занимават с мисълта за Бога и с непрестанна молитва към Иисус Христос, като казват наум: "Господи Иисусе Христе, Сине Божи, помилуй мене грешния."

Св. Серафим Саровски

07 май 2019 г.

Posted in Мисъл.

"Четири са нещата, които помрачават ума: Ненавист към ближния, презрение, завист и подозрение".

Авва Исаия