kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

7 януари – Свети Йоан Кръстител

Posted in Жития.

Sv.Ioan KrustitelСвети Йоан се нарича Кръстител, защото кръстил Господ Иисус Христос в река Йордан. Той бил шест месеца по-голям от Него. Когато жестокият цар Ирод наредил да бъдат избити всички деца до двегодишна възраст, майка му Елисавета избягала с него и се укрила в една пещера в пустинята.

Тя била възрастна и починала. Ангел Господен се грижел за свети Йоан. Мястото било пусто и скалисто. Имало много диви зверове, но те не му пакостели.

Дрехата му била от камилска вълна, препасана с кожен пояс. Хранел се с каквото намери в суровата Йорданска пустиня.

Там имало диви ябълки и различни семена. Употребявал треви, които имали сладки корени. Най-вече се укрепявал с мед от диви пчели. Така живеел в строг пост и молитва. Това го направило още по-добър. Той много обикнал хората, които грешат, и искал да им помогне да смекчат сърцата си.

Когато пораснал, излязъл на брега на реката и започнал да учи хората да се обичат. Тези, които сторили много грехове, той съветвал да се разкаят и да не ги повтарят. Много хора идвали да го слушат и променяли живота си.

Първите му думи били : „Покайте се!”. Той обяснявал, че ще дойде Самият Бог Христос, да ги спаси от греха. Но те трябва да очистят сърцата си от греха.

След като кръстил Христос, свети Йоан пак продължил да поучава хората. Смело изобличавал грешниците. Бил много строг, но това правел, за да им помогне да се осъзнаят.

Тогава цар бил жестокият Ирод Антипа. Той имал добра жена, но послушал дявола и решил да я отстрани. Оженил се за Иродиада – жена на брат му Филип. Това било беззаконно. Йоан го изобличил. Иродиада, вместо да се осъзнае, се озлобила. Търсела случай да му отмъсти и да го премахне. Такъв ѝ се удал.

Цар Ирод празнувал своя рожден ден. Събрал на богата трапеза своите приближени. Всички се развеселили под влияние на виното, което употребявали без мярка. Тогава царят повикал дъщерята на Иродиада да танцува. Останал много доволен и казал, че ще ѝ подари каквото пожелае, дори и половината си царство.

Девойката се почудила и отишла да попита майка си. А озлобената Иродиада поискала главата на Йоан, който тогава бил затворен в мрачен затвор.

Нареждането на царя било изпълнено. Главата на свети Йоан била отсечена. На блюдо я поднесли на девойката-царица и тя наредила тялото на Йоан да бъде хвърлено вън от градските стени.

Открили го учениците му и го погребали с чест. А който прави зло, зло намира. Дъщерята на Иродиада умряла от много жестока смърт. Като вървяла по леда на езерото, той се счупил и тя паднала. Едно парче, остро като нож, прерязало гърлото ѝ.

А свети Йоан се прославил на небесата като велик мъченик Христов. Вярващите го почитат в деня на неговия празник за смелите му проповеди и мъченическа смърт.

Наречен е свети Йоан Кръстител, защото кръстил Господ Иисус Христос в река Йордан.

Шумните веселби, свързани с употребата на алкохол, повреждат мислите на човека. Той става като безумен и върши големи жестокости като Ирод. Колко по-опасно е това за по-големи деца, които обичат да се веселят без мярка и да посягат към алкохола. Това не правят добрите християнчета, защото е грях, който убива и тялото, и душата.

Монахиня Валентина Друмева