kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

Нашите красиви букви

Posted in Работилница.

ABV redБългарската азбука е първата и единствената азбука в света, създадена за целите на християнството. Светите братя Кирил и Методий искали не просто да ограмотят славянските народи, а да ги просветят със светлината на вярата. Те създали буквите, за да може с тях да бъдат записани на роден български език книгите на Светата Библия, богослужебните последования, молитвите, житията и словата на светиите. Буквите били посветени на святи думи.

Ето едно предложение за Деня на славянската писменост - с художествената украса на нашите букви да припомним за тяхното свято предназначение и духовна красота. Разпечатайте и оцветете.

1A2B3V

Bukvi 24mai shestvie