kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

Интелектуална игра 3

Posted in Работилница.

Проверете своите знания, като решите следните задачи. С тях трябваше да се справят участниците в Интелектуалната игра на детския спортен празник в Баткунския манастир.

Intelektualna igra 2018-1Intelektualna igra 2018-2