kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

Свещичка

Posted in Работилница.

P1060009„При нас никога не се извършва богослужение без светилници, но ние ги използваме не само за това да разпръскват мрака на нощта - литургия се извършва и на дневна светлина, но за да изобразим чрез нея Христос – несътворената Светлина, без Която и в средата на деня пак щяхме да бродим в мрак…“ (Тертулиан)

"Пак им говори Иисус и рече: Аз съм светлината на света; който Ме последва, той не ще ходи в мрака, а ще има светлината на живота". (Йоан 8:12)

Обичаят да се палят свещи пред икона и по време на богослужение е много древен, но не всеки знае защо всъщност палим свещи.

На първо място това е безкръвна жертва пред Бога. Восъкът, който е събран от трудолюбивите пчели е чист продукт, достоен да послужи да изкажем нашата благодарност към Твореца.

Пламъкът на свещта символизира нашата вяра – както свещта гори, така трябва да гори и пламъкът на вярата ни. А димът от горящите свещи се издига нагоре, както и нашите молитви се издигат към Бога.

Също да не забравяме, че Самият Христос е наречен "истинската светлина" (Йоан 1:9). Това са все значими неща в духовния живот, към които свещта ни насочва, и за които ни напомня.P1050996

За да насочим вниманието на децата към църковната свещ, можем да изработим свещичка от хартия и картон. Тя се прави лесно и е подходяща дори за първи клас. В същото време е много ефектна и децата с радост си представят как са в храма и запалват истинска такава.

Свещичката се прави така:

Половин лист хартия А4 с цвят, близък до восък, се навива на руло откъм късата страна и се залепва така. Изрязват се кръгчета с различен цвят и размер. Най-голямото трябва да е бяло и от картон - с размер на голяма водна чаша (диаметър ок. 8 см) Следва по-малко жълто кръгче, което залепваме върху бялото, по-малко оранжево и още по-малко червено, които също залепваме последователно. Накрая в средата лепим жълто пламъче. С черен тънкописец изрисуваме фитилчето на свещта и лъчи около пламъка, за да покажем, че свещта трепти. Накрая правим два прореза около 2 см на единия край на рулото и в тях закрепваме кръга. Свещта е готова!

Да се направи вкъщи е лесно, но когато става въпрос за повечко деца или цял клас е добре да има малко помощ и подготовка. Върху бял картон предварително очертаваме големите кръгове. Останалите кръгчета и пламъчето можем да разпечатаме на принтер върху цветни листове.