kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

Интелектуална игра 4

Posted in Работилница.

Проверете своите знания, като решите следните задачи. С тях трябваше да се справят участниците в Интелектуалната игра на детския спортен празник, проведен на 1-ви юни 2019 година в Баткунския манастир.

Intelektualna igra 2019-1Intelektualna igra 2019-2