kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

16 април 2015г.

Posted in Мисъл.

"Гледай да имаш милост към всички, защото чрез милостта човек намира дръзновение да говори с Бога."

Авва Памб