kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

14 май 2015 г.

Posted in Мисъл.

"Ако някой поиска от теб съвет, отговори каквото знаеш, но предварително се помоли вътрешно и се настрой на Божията воля, говори просто, не мъдрувай, не се старай да влияеш. Ако е за полза, Божията благодат ще направи това."
Старецът Иоан
(Алексеев) (1873-1958)