kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

Кръстословица

Posted in Работилница.

Решете кръстословицата и ще получите деня, в който честваме слизането на Светия Дух и основаването на Църквата.

9999

1. Учениците на Господ Иисус Христос.

2. Божий пратеник, вестител.

3. Разговор с Бога, молба към Бога.

4. Първият Христов апостол.

5. Господнята молитва.

6. Най-важният християнски символ.

7. Божий служител.

8. Един от 12-те апостоли, брат на св. ап. Андрей.

9. Изображение на светец.

10. Място, където се поставят свещите.

11. Храм, дом Божий.

12. Най-източната част в храма, където влизат само свещениците.

Св.Св. Кирил и Методий

Posted in Работилница.

785006932