kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

Интелектуална игра

Posted in Работилница.

Проверете своите знания, като решите следните задачи. С тях трябваше да се справят участниците в Интелектуалната игра на детския спортен празник в Баткунския манастир. Ако се затрудните, вижте (раздел Новини) как отговориха победителите в играта.

Intelectualna igra

Плетеница за оцветяване

Posted in Работилница.

Оцвети плетеницата, като използваш три цвята: 

1 – синьо, 2 – зелено и 3 – червено. Внимателно проследи как се преплитат цветовете!

pleteniza3